vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Sazba daně z přidané hodnoty při poplatkovém odstřelu

Dotaz č.: 49

Otázka:

Naše MS je plátcem DPH. V letošním roce jsme prodali poplatkový lov srnce, ale nevíme jake výši DPH podléhá toto plnění.

Tazatel:

Odpověď:

Je-li uživatel honitby plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) , pak poplatkový odstřel s doprovodem (§ 32 odst. 5 zákona o myslivosti) podléhá dani z přidané hodnoty - jedná se o zdanitelné plnění. Při poplatkovém odstřelu lovec nakupuje u držitele honitby službu, a to i v případě odstřelu trofejové zvěře, kdy trofej připadá lovci a podle její kvality (hodnoty - ocenění) se stanovuje poplatek. Vzhledem k tomu, že tato služba není uvedena v příloze č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podléhá základní sazbě daně (19%). V případě, že lovec od uživatele odkoupí i zvěřinu, pak se jedná u nákupu zvěřiny o zdanitelné plnění ve snížené sazbě daně (5%). Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...