vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Spolek (občanské sdružení), vedení účetnictví

Dotaz č.: 129

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak vést účetnictví v mysliveckém sdružení (nově spolku)? Děkuji za aktuální odpověď (2014)

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 1. 1. 2014

Spolek  (občanské sdružení), vedení  účetnictví

„Občanská sdružení, (nově spolky) jejich organizační jednotky které mají právní osobnost, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003“.

Pokud se občanské sdružení (spolek)  rozhodne vést podvojné účetnictví, může ho vést ve zjednodušeném rozsahu dle §13a zákona o účetnictví ( §9 odst. 3 zákona o účetnictví).

Postupuje podle Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Dále  účtuje podle předpisu České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání"), ve znění pozdějších předpisů  Novela standardů: č.j. 123342/2013/28

Pro účetní jednotky, které postupují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých  hlavním  předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, platí při sestavení roční účetní závěrky stejné obecné zásady, které jsou uvedeny v zákoně o účetnictví, jako pro podnikatele.

 

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

Zpracování dat...