vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Správné vedení účetnictví v MS

Dotaz č.: 90

Otázka:

Potřebovala bych poradit, jak správně vést daňovou evidenci pro myslivecké sdružení a následně jak správně udělat daňové přiznání. Jakou publikaci si mám obstarat či do jakého zákona se "zakousnout".

Tazatel:

Odpověď:

Myslivecké sdružení (MS) nemůže vést daňovou evidenci. MS, které k 31.12.2004 vedlo jednoduché účetnictví, může pokračovat v jeho vedení i po 1.1.2005 v podstatě (zatím) bez časového omezení, pokud jeho celkové příjmy za poslední uzavřené období nepřesáhnou 3 miliony Kč. Nakladatelství Sagit, a.s. v minulých létech ve své řadě ÚZ (úplné znění) vydávalo předpisy pro vedení účetnictví neziskových organizací včetně předpisů pro vedení jednoduchého účetnictví. V současné době v novelizovaných ÚZ týkajících se účetnictví neziskových organizací předpisy pro vedení jednoduchého účetnictví chybí. Podle mých informací byly naposledy v ÚZ č. 536 vydaném v roce 2007 uvedeny předpisy pro vedení jednoduchého účetnictví. Je možné, že v některém specializovaném knihkupectví toto ÚZ ještě mají na skladě. Mohu vám doporučit publikaci Jednoduché účetnictví po úpravách k 1.1.2008 (Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková, vydalo Anag, spol. s r.o., 2008, cena 189,- Kč vč. DPH). Daňové přiznání uděláte správně, pokud si uvědomíte jednu velmi významnou skutečnost - o každé činnosti, která v MS existuje, je nutno odděleně účtovat, a při sestavování daňového přiznání každou z těchto činností posuzovat, je-li či není-li předmětem daně. Zásadní pro tyto úkony je § 18 zákona o daních z příjmů. Zákon v úplném znění pro dané období naleznete v ÚZ č. 692 - Daně z příjmů 2008 (Sagit, 2008, cena 89,- Kč vč. DPH) a pro letošní rok ÚZ č. 700 - Daně z příjmů 2009 (Sagit, 2009, cena 89,- Kč vč. DPH). Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...