vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Účetní odpis loveckého psa v majetku HS.

Dotaz č.: 71

Otázka:

Lovecký pes, který je majetkem honebního společenstva, se při provádění myslivosti zaběhl a i po delší době nebyl nalezen. Jak dále postupovat při vyřazení psa z majetku honebního společenstva?

Tazatel:

Odpověď:

Pes, který je majtkem honebního společenstva (HS) nebo mysliveckého sdružení (MS), je považován podle účetních předpisů za zásobu. Vede-li HS (MS) jednoduché účetnictví, pak musí být evidován buď v pomocné knize zásob, anebo na skladní kartě. Vede-li HS (MS) (podvojné) účetnictví, pak je o psovi účtováno v účtové třídě 1. Zaběhnutého psa je nutno považovat za ztracenou zásobu. V jednoduchém účetnictví, v němž bylo účtováno o výdaji při pořízení psa, je nutné storno tohoto výdaje účtovat ve prospěch příjmů. V (podvojném) účetnictví se vyřazení psa ze zásob stává nákladem, jenž není daňově uznatelný. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...