vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Ví Ministerstvo financí od kdy budou MS a HS účtovat v soustavě podvojného účetnictví?

Dotaz č.: 50

Otázka:

Cituji část Vaší odpovědi na můj dotaz, zda-li nebude možné pokračovat v jednoduchém účetnictví u občanských sdružení i po 31.12. : "Podle informací z Ministerstva financí nepřichází v úvahu, aby termín 1.1.2007 byl prodloužen. Ing. Zdeněk Veselý". Zároveň mi přišlo v minulém týdnu toto : "§ 38a - Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, 8) které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti 8a) nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou 9) a honební společenstva, 10) které ke dni 31. prosince 2004 vedly účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., až od 1. ledna 2008; do této doby se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003." Znamená prosím toto, že je možné vést jednoduché účetnictví v mysliveckém sdružení do 31.12.2007?

Tazatel:

Odpověď:

Dne 9. února letošního roku, kdy jsem Vám na Váš dotaz odpovídal, jsem Vám tlumočil stanovisko ředitele odboru účetnictví Ministerstva financí. Nikdo tehdy nemohl tušit, že v rámci změn zákonů, které vyvolalo přijetí nového zákoníku práce, se změní zákon o účetnictví, který se zákoníkem práce přímo nesouvisí. Vzhledem k tomu, že odborové organizace jsou občanskými sdruženími a byly by musely od 1.1.2007 přejít na účtování v podvojném účetnictví, udělala jim sociálně demokratická vláda ráda ústupek za to, že jí odbory významně podpořily při přijetí nového zákoníku práce. Jeví se jako dost pravděpodobné, že - pokud budou i příští vlády naslouchat odborům a vycházet jim vstříc - budou občanská sdružení ještě dlouhou dobu účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...