ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41
vychází v 0:08 a zapadá v 10:39
 

Vyplácení nájmu členům honebního společenstva:

Dotaz č.: 13

Otázka:

Za prvních deset let pronájmu 1993-2002 se HS usneslo, že za 1. rok pronájmu se nebude nájemné vlast. pozemků vyplácet (jednalo se o malé částky a bylo nutno pokrýt režijní náklady). Za druhý rok a další roky si mohl každý vlastník hon. pozemku vyzvednout peníze buď na Valné hromadě HS, či kdo nepřišel,bylo usneseno, že se bude vyplácet na obcích, byly stanoveny dny proplácení, zveřejněno na úředních deskách v obcích, Obecních zpravodajích. Asi 60 % vlastníků bylo vypořádáno, zbytek financí nebyl vyzvednut. Otázka tedy zní, co se zbylými financemi, jak s nimi naložit.

Tazatel:

Odpověď:

Podíly členů honebního společenstva, které dosud nebyly vyplaceny, lze buď zaslat šekem na adresu jejich trvalého bydliště (honební společenstvo je povinno vést seznam svých členů), anebo jim písemně oznámit, kdy a kde si mohou své podíly vyzvednout. Vzhledem k tomu, že podíly členů, kteří si je nevyzvedli dohodnutým způsobem, patří těmto členům, nemůže je honební společenstvo zcizit. Dá se předpokládat, že v řadě případů člen během uplynulých 10 let zemřel a dědici nevědí, že zůstavitel byl členem honebního společenstva. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...