vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Výplata podílů členům MS při likvidaci MS

Dotaz č.: 88

Otázka:

měl jsem na Vás již dotaz na likvidaci MS (dotaz č. 84). Likvidace MS je již ve fázi po podaném daňovém přiznání a uhrazené vyměřené daně z příjmu, zbyl tedy čistý finanční majetek k rozdělení mezi členy MS. V podstatě byl i vyplacen. Měl jsem jen dotaz na FÚ před závěrečnou členskou schůzí, na níž jsem vyplácel podíly, musí-li si každý člen přiznat příjem ke svému základu daně z příjmu fyzických osob, když částka vyplaceného podílu nepřesáhla 10 000 Kč. FÚ po poradě mě sdělil, že musím každému při výplatě strhnout daň z příjmů ve výši 15%, (výplata právnické osoby fyzické osobě), což jsem pro jistotu učinil, ale ještě neodvedl na FÚ. Chtějí po mě, abych to udělal formou dohody za vykonanou práci. Mě se to nezdá, protože taková dohoda musí být uzavřena předem, t.j.při vstupu do MS. Je to správný postup? Likvidátor MS.

Tazatel:

Odpověď:

Podíl na likvidačním zůstatku mysliveckého sdružení po zdanění vyplatíte každému ze členů ve výši, která je podílem likvidačního zůstatku a počtu členů. Nic členům nebudete zdaňovat a žádnou daň z podílu na likvidačním zůstatku nebudete odvádět finančnímu úřadu, natož srážkovou daň podle zvláštní sazby ze závislé činnosti! Každý z členů mysliveckého sdružení bude povinen za rok 2009 podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a svůj podíl na likvidačním zůstatku, který mu byl vyplacen, uvést v ostatních příjmech podle § 10 zákona o daních z příjmů - tyto příjmy nejsou osvobozeny podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů. Je-li částka podílu na likvidačním zůstatku na člena do 10 000 Kč, pak výjimkou budou ti členové, kteří spolu s podílem na likvidačním zůstatku nedosáhli v roce 2009 zdanitelné příjmy vyšší 15 000 Kč - např. důchodci, kteří pouze pobírají starobní či jiný důchod a kromě něj nemají jiné příjmy - ti nejsou povinni podat daňové přiznání a podíl zdanit (§ 38g zákona o daních z příjmů). Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...