vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Zdanění činnosti mysliveckého sdružení, která není jeho posláním

Dotaz č.: 47

Otázka:

Naše MS provádělo stavbu oplocenek se smluvní cenou za 1 m, včetně nákladů.Činnost MS (tedy i materiál na oplocenky) je financována členskými příspěvky. Je MS povinno podat daňové přiznání z této aktivity?

Tazatel:

Odpověď:

Vaše myslivecké sdružení (MS) konalo činnost, která není jeho posláním jako právnické osoby a která není zřízena (založena) za účelem podnikání. Výnos (příjem), který za realizaci této zakázky vaše MS získalo je předmětem daně z příjmů právnických osob a vaše MS jej musí zdanit. Nákladem (výdajem) na dosažení tohoto výnosu (příjmu) jsou náklady (výdaje) na nákup materiálu, případně nářadí a na dopravu materiálu od dodavatele materiálu na místo, kde jste oplocenky stavěli. Oplocenky zřejmě stavěli členové vašeho MS - jejich práci (předpokládám, že se jednalo o tzv. brigády) nelze v tomto případě ocenit a tedy ani uplatnit jako náklad (výdaj) na dosažení, udržení a dosažení výnosu (příjmu. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...