ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:57 a zapadá v 20:59
vychází v 1:55 a zapadá v 11:59
 
Daňová poradna

Zdanění občertsvení na zkouškách loveckých psů

Dotaz č.: 115

Otázka:

Chtěla bych se zeptat, v roce 2013 bude naše MS organizovat zkoušky loveckých psů, budeme na nich prodávat občerstvení. Chci se zeptat, jestli následující rok budu muset podat daňové přiznání nebo se tento příjem považuje také za příjmy z činností vyplývající z jejich poslání?

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 1. 1. 2013

jedná-li se o činnost, která je posláním mysliveckého sdružení (MS), tj. je zakotvena v jeho  stanovách. Zkoušky loveckých psů lze považovat za činnost  která je posláním mysliveckých sdružení. Jestli je tak tomu u všech činností MS a MS nemá jiné činnosti či aktivity, pak není povinno podat daňové přiznání. Lze jen doporučit, aby v tomto případě MS zaslalo do 31.3. dopis svému správci daně, v němž uvede, že za uplynulý rok mělo pouze příjmy, které nejsou předmětem daně a/nebo příjmy, které jsou od daně osvobozeny (členské příspěvky). Pokud by se však jednalo o činnost, která není zakotvena ve stanovách MS, a dále vždy o příjmy z pronájmu majetku MS a/nebo o příjmy z reklamy, pak i když příjmy z těchto aktivit jsou nižší než výdaje, je MS povinno podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za daný kalendářní rok, neboť příjmy z pronájmu, reklamy a činností, jež nejsou posláním MS, jsou vždy předmětem daně.

Můžete ale využít ustanovení § 20 odst. 7 ZDP (citace upravena na problematiku MS a HS):

„(7) Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.“

 

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

Zpracování dat...