vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Zdanění příjmů MS.

Dotaz č.: 93

Otázka:

Jakým způsobem zdanit příjem našeho sdružení, jestliže máme jenom výkon práva myslivosti a příjem za prodej zvěřiny byl o 20 tisíc Kč větší než byly vynaložené výdaje na provoz myslivosti.

Tazatel:

Odpověď:

Do řádku 10 přiznání k dani z příjmů právnických osob uvedete rozdíl mezi příjmy a výdaji z vaší hlavní činnosti, tj. podle vašeho dotazu z výkonu práva myslivosti. Dále budete postupovat podle poučení k tiskopisu daňového přiznání. Na řádku 251 daňového přiznání pak podle ustanovení § 20 odstavce 7 zákona o daních z příjmů můžete uplatnit snížení základu daně - podle údajů z vašeho dotazu o celou částku rozdílu mezi příjmy a výdaji. K daňovému přiznání musíte přiložit účetní závěrku. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...