ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41
vychází v 0:08 a zapadá v 10:39
 

Zjednodušený program pro podvojné účetnictví

Dotaz č.: 18

Otázka:

Od 1.1.2005 bude MS muset vést tzv. zjednodušené podvojné účetnictví; existuje nějaký zjednodušený počítačový program pro tento druh účetnictví a kde ho lze získat. Dále v jakých účtových třídách by MS mělo účtovat, když má pronajatou honitbu, vlastní nemovitost, prodává zvěřinu, provádí poplatkové odstřely spárkaté zvěře a kachen, nakupuje krmné směsi a léčiva a v neposlední řadě si ve vlastní režii odchovává kachny a bažanty.

Tazatel:

Odpověď:

. Dosud se nepodařilo zjistit, zda existuje produkt, který by umožňoval vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tabelární deník. Podle posledních informací takový produkt vzniká u jedné firmy v Brně, se kterou udržujeme úzký kontakt, aby produkt v maximální míře vyhovoval mysliveckým sdružením a honebním společenstvům. Jakmile budou známy podrobnější informace včetně ceny a dalších údajů, budeme mysliveckou veřejnost informovat na webových stránkách Myslivosti, ČMMJ a v časopisu Myslivost. 2. Vaše MS bude muset účtovat ve všech účtových třídách, tj.: 0 - Dlouhodobý majetek; 1 - Zásoby; 2 - Finanční účty; 3 - Zúčtovací vztahy; 5 - Náklady; 6 - Výnosy; 9 - Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty.
Zpracování dat...