ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:57 a zapadá v 20:59
vychází v 1:55 a zapadá v 11:59
 
Daňová poradna

jak je to s příjmy za případné poplatkové lovy?

Dotaz č.: 109

Otázka:

V současné chvíli připravuji daňové přiznání za loňský rok a chtěl bych Vás touto cestou požádat o názor (odpověď) na to, zdali je možné proti příjmům za prodej zvěřiny postavit i výdaje za samotný nájem honitby a pronájem skladu krmiva od místního zemědělského družstva (budova bývalého teletníku). To za účelem toho, aby náklady na získání zvěřiny byly vyšší než příjmy za zvěřinu získanou a příjem za prodanou zvěřinu nebyl u nás předmětem daně. Dále se chci zeptat, jak je to s příjmy za případné poplatkové lovy? Jsou tyto vždy předmětem daně, nebo by šly opět za podmínek investic převyšujících příjmy nedanit?

Tazatel:

Odpověď:

V březnu loňského roku jsem Vám vypsala všechny povinnosti vztahující se k podání Přiznání k dani z příjmů právnických osob a prozatím nenastaly žádné nové zákonné skutečnosti. K Vašemu současnému dotazu mohu tedy jen doplnit, že KAŽDÝ příjem MS je předmětem daně. Výjimkou jsou osvobozené členské příspěvky, dotace, úroky z běžného účtu apod. (§ 18, odst. 4), § 19 odst.1) Zákona o dani z příjmů). Proti VŠEM příjmům souvisejícím s výkonem práva myslivosti (např. prodej zvěřiny, poplatkové lovy) lze zaúčtovat také NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ (např. pronájem honitby, pronájem či zřízení a údržba mysliveckých zařízení, nákup a náklady související s rozvozem krmiva pro zvěř,, nedotované zřízení a provoz mysliveckých políček). Zvlášť musíte vykazovat jen náklady a výnosy z činností s výkonem práva myslivosti přímo nesouvisejících (např. myslivecký ples, zajištění občerstvení na výstavě paroží apod.). Pokud jsou všechny náklady na výkon práva myslivosti vyšší než všechny výnosy a je nasnadě, že činnost mysliveckého sdružení dotujete z členských příspěvků, pak nevzniká základ daně a nemusíte (nemáte-li jiné zdanitelné příjmy) podávat Přiznání k dani z příjmů právnických osob (§ 38m, bod 7) ZoDP), protože jste poplatník, který není zřízen za účelem podnikání ( §18 odst.3 ZoDP).
 
Přeji členům Vašeho mysliveckého sdružení hodně loveckých zážitků.
 
S pozdravem „Myslivosti zdar“!
 
Ing. Lenka Zumrová
Zpracování dat...