ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 

Daňová poradna

Aktuální dotazyPro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Jak vysoké může mít MS příjmy, aby je nemuselo zdanit.

Dotaz č.58 [ zadáno 7.2.2007 ]

Do jaké výše může mít myslivecké sdružení příjmy (máme pouze příjem z prodeje zvěřiny), aby se na něj nevztahovala daň z příjmů?

Musí MS podat daňové přiznání, jsou-li příjmy nižší než výdaje?

Dotaz č.57 [ zadáno 7.2.2007 ]

Musí MS podávat daňové přiznání v případě, že příjmy jsou menší než výdaje? Jaké hrozí sankce v případě nepodání daňového přiznáni?

Je prodej zvěřiny uživatelem honitby předmětem daně z příjmů?

Dotaz č.57 [ zadáno 29.1.2007 ]

Podle § 18 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů nejsou předmětem daně příjmy z činností vyplývajících z poslání. Vztahuje se to i na prodej zvěřiny?

Je pronájem chaty mysliveckého sdružení podnikáním?

Dotaz č.56 [ zadáno 29.1.2007 ]

MS je vlastníkem chaty v hodnotě cca 3 milony Kč.Vzhledem k tomu, že v širokém okolí se jeví tato chata jako nejvhodnější objekt k oslavám jubilea, svatbam apod. žádají občané pro tyto účely zapůjčení tohoto objektu. MS za zapůjčení chaty, ubrusů, kuchyňského zařízení a pod., případně spotřebu el.rnergie, plynu, vody nevystavuje faktury, ale vystavuje dodácí list (u energii skutečna spotřeba x sazba). Občan, případně organizace úhradí zapůjčení v hotovosti přes daňový doklad. V případě zisku odvádí MS Finančnímu úřadu daň v předepsané výši. Žádné jiné služby MS nevykoná (vaření a pod). Nemůže být MS postiženo za neopravněné podnikání?

Zdanění zisku z podílových listů.

Dotaz č.56 [ zadáno 7.2.2007 ]

Jak zdaňuje právnická osoba zisk z podílových listů u dluhopisového fondu? Není tento zisk osvobozen od daně?

Co musí vést občan jako nájemce honitby z hlediska účetního a daňového.

Dotaz č.55 [ zadáno 12.1.2007 ]

Co musí vést občan jako nájemce honitby, které daňové a účetní tiskopisy musí mít?

Provozování akcí typu myslivecké hody pro veřejnost v chatě honebního společenstva

Dotaz č.54 [ zadáno 30.10.2006 ]

Může mít honební společenstvo, myslivecky hospodařící ve své honitbě (na svůj účet), mysliveckou chatu a provozovat v ní akce typu myslivecké hody pro veřejnost?

Jak zdanit peněžitou odměnu

Dotaz č.53 [ zadáno 2.10.2006 ]

Zpracovávám účetnictví jednomu mysliveckému družstvu, mají pouze výnosy a náklady, nevyplácejí mzdy, ale jeden ze členů pro ně cosi udělal a chtějí mu dát odměnu ve výši cca 20.000,-Kč. Jenže netuším, jak to udělat, aby to bylo daňově uznatelné. Stačí souhlas členské schůze? Bojíme se řešit to smlouvou o dílo, aby to neneslo stopy podnikání.

Jak zdanit pěstování krmiva pro zvěř a případný prodej přebytku krmiva třetím osobám.

Dotaz č.52 [ zadáno 24.8.2006 ]

V našem mysliveckém sdružení (dále jen MS) proběhla diskuse o dani z příjmů z výnosu za "vojtěšku". Vojtěšku pěstujeme "vlastními silami", pro potřeby "skrmení v době nouze", tj. vlastní mechanizací, popř. najímáme mechanizaci, kterou nevlastníme. Vzniká tak náklad v neposlední řadě pak náklad na pracovní aktivitu vlastních členů. Přebytky, vzniknou-li, jejichž předmětem je tento dotaz, prodáme. Prosím o odpověď : "V jaké výši je nutné zaplatit daň, a jakou (jaké), popř. je-li nutné zaplatit daň, když naše MS není vytvořeno za účelem zisku a pěstování vojtěšky a její prodej není v předmětu činnosti našeho MS.

Může myslivecké sdružení vystavit fakturu?

Dotaz č.51 [ zadáno 16.8.2006 ]

Pro potřebu dokladování dotací za výsadbu stromků v honitbě na nás chce KÚ doklad (fakturu) za provedené sázení. To jsme prováděli vlastními silami, tedy členové MS. Jak z hlediska účetního bychom to mohli jako nezisková organizace zaúčtovat a vydat doklad pro potřebu dotace. Varianta, že to provádíme pro LČR, nepřichází v úvahu, protože se nejedná o výsadbu stromů na hospodářský užitek, ale jako de fakto krmivo pro zvěř.

Zpracování dat...