ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 

Daňová poradna

Aktuální dotazyPro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Ví Ministerstvo financí od kdy budou MS a HS účtovat v soustavě podvojného účetnictví?

Dotaz č.50 [ zadáno 16.8.2006 ]

Cituji část Vaší odpovědi na můj dotaz, zda-li nebude možné pokračovat v jednoduchém účetnictví u občanských sdružení i po 31.12. : "Podle informací z Ministerstva financí nepřichází v úvahu, aby termín 1.1.2007 byl prodloužen. Ing. Zdeněk Veselý". Zároveň mi přišlo v minulém týdnu toto : "§ 38a - Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, 8) které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti 8a) nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou 9) a honební společenstva, 10) které ke dni 31. prosince 2004 vedly účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., až od 1. ledna 2008; do této doby se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003." Znamená prosím toto, že je možné vést jednoduché účetnictví v mysliveckém sdružení do 31.12.2007?

Sazba daně z přidané hodnoty při poplatkovém odstřelu

Dotaz č.49 [ zadáno 16.8.2006 ]

Naše MS je plátcem DPH. V letošním roce jsme prodali poplatkový lov srnce, ale nevíme jake výši DPH podléhá toto plnění.

Počítačový program pro vedení zjednodušeného (podvojného) účetnictví

Dotaz č.48 [ zadáno 16.8.2006 ]

Od 1.1.2007 budou MS muset vést tzv. zjednodušené podvojné účetnictví; existuje nějaký počítačový program případně příručka pro tento druh účetnictví jak a kde je lze získat?

Zdanění činnosti mysliveckého sdružení, která není jeho posláním

Dotaz č.47 [ zadáno 16.8.2006 ]

Naše MS provádělo stavbu oplocenek se smluvní cenou za 1 m, včetně nákladů.Činnost MS (tedy i materiál na oplocenky) je financována členskými příspěvky. Je MS povinno podat daňové přiznání z této aktivity?

Kdo ručí v mysliveckém sdružení za jeho závazky

Dotaz č.46 [ zadáno 16.8.2006 ]

Jakým způsobem a čím ručí myslivecké sdružení za své závazky, když nemá žádný majetek, např. při nezaplacení daně z příjmu?

Hotovost u finančního hospodáře

Dotaz č.45 [ zadáno 20.2.2006 ]

Náš fin. hospodář má u sebe v hotovosti deponovanou částku, přesahující několik desítek tisíc Kč. Upravuje nějaký předpis výši částky v hotovosti?

Zdanění lovu srnce

Dotaz č.44 [ zadáno 20.2.2006 ]

Loni jsme utržili za odlov srnců částku v Euroměně, která přesahuje v přepočtu více než 100.000 Kč. Je nutné zdanění?

Za jakých podmínek může myslivecké sdružení pořádat pouťovou zábavu.

Dotaz č.43 [ zadáno 9.2.2006 ]

Může MS sdružení pořádat pouťovou zábavu ( za účelem zjískání finančních prostředků na provoz )? Pokud ano za jakých podmínek ? Jaké náležitosti je potřebné splnit, aby nedošlo ze strany státních orgánů k případnému postihu.

Do kdy mohou myslivecká sdružení a honební společenstva vést jednoduché účetnictví.

Dotaz č.42 [ zadáno 9.2.2006 ]

Včera mi sdělil předseda mysliveckého sdružení, že byla prodloužena možnost vést jednoduché účetnictví do 31.12. 2007. Prosím, jaký předpis toto upravuje ?

"Odcizení peněžní hotovosti mysliveckého sdružení neznámým pachatelem"

Dotaz č.41 [ zadáno 18.8.2005 ]

Rodinný dům našeho finančního hospodáře vykradli zloději. Ukradli celý trezor s velkým množstvím zbraní, s finanční hotovostí majitele a bohužel i s velkou finanční hotovostí mysliveckého sdružení. Krádež šetřila Policie ČR, bohužel bezvýsledně. Peníze z rozhodnutí členské schůze byli připraveny k uhrazení určitých finančních potřeb mysliveckého sdružení. Názory na řešení situace se v celém mysliveckém sdružení různí. Prosil bych o právní názor na řešení daného problému (hmotná odpovědnost finančního hospodáře, splátkový kalendář) a případného názoru nezaujatého subjektu z hlediska lidského na jeho řešení."

Zpracování dat...