ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:50 a zapadá v 16:31
vychází v 16:44 a zapadá v 8:38
 

Daňová poradna

Aktuální dotazyPro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

"Je možné náklady a zisk z provozu honitby zahrnout do celkového účetnictví společnosti s ručením om

Dotaz č.40 [ zadáno 18.8.2005 ]

Chtěl bych se přihlásit do výběrového řízení v souladu se zákonem 449/2001 Sb. na pronájem honitby od LČR jako právnická osoba. V případě, že uspěji ve výběrovém řízení, je možné náklady a zisk z provozu honitby zahrnout do celkového účetnictví společnosti s ručením omezeným, včetně odpočtu DPH ?"

"Jak posuzovat z daňového hlediska příspěvek členů MS na činnost MS"

Dotaz č.39 [ zadáno 18.8.2005 ]

Jsme MS, které dělá jen mysliveckou činnost. Náklady na mysl. činnost jsou větší než příjmy z této činnosti. Proto se jako členové skládáme protože musíme zaplatit organizacím (el., krmiva apod.). Příspěvek nazýváme jako příspěvek na provoz myslivecké ho sdružení a zabezpečení krmiva. Je povinnost tento příspěvek zdanit? Jak by se měl nazývat, aby nepodléhal dani? Podotýkám, že jen díky přispění jednotlivých členů může MS provádět mysl. činnost."

Podle rozhodnutí valné hromady nehradí nájemce nájemné honebnímu společenstvu, ale poukazuje je Sbor

Dotaz č.38 [ zadáno 18.8.2005 ]

HS na valné hromadě odsouhlasilo nájemce honitby (MS), výši nájemného a dále že peníze za pronájem honitby bude MS poukazovat Sboru dobrovolných hasiču v obci a nikoli honebnímu společenstvu. HS tudíž nemá žádný příjem. Musí v tomto případě HS podávat daňové přiznání ? Je výše popsaná finanční transakce v souladu se zákony?"

"Musí mít HS bankovní účet, jak vysokou může mít HS peněžní hotovost ?"

Dotaz č.37 [ zadáno 25.3.2005 ]

"Jsme HS s malým příjmem, 3000 Kč ročně. Jsme povinni vést běžný účet, anebo je to stejné jako u MS ? Jak velká může být pokladní hotovost ? Jak je to s povinností podvojného účetnictví ?"

Je HSpovinno se registrovat na FÚ, musí podávat daňové přiznání; jak rozdělit nájemné mezi členy HS?

Dotaz č.36 [ zadáno 24.3.2005 ]

V prvé řadě si nejsme jisti, jestli je honební společenstvo povinno registrovat se na finančním úřadě, dále z toho také vyplývá dotaz, zda je povinno podávat daňové přiznání. Posledním a dost důležitým dotazem pro nás je, jak je to s nájemným od mysliveckého sdružení, které je jediným příjmem honebního společenstva. Může se zinkasované nájemné rozdělit jednotlivým členům honebního společenstva podle počtu hektarů (bylo již odsouhlaseno valnou hromadou)? Konzultovali jsme totiž postup s finančním úřadem a bylo nám řečeno, že zákon nikde nestanoví, že můžeme nájem přerozdělit majitelům (a zároveň členům) honebního společenstva. Jedním z členů a zároveň majoritním vlastníkem pozemků v našem honebním společenstvu je např. Pozemkový fond ČR, který samozřejmě trvá na převedení části pěněz (které odpovídají počtu hektarů) z pronájmu honitby na svůj účet. Předem děkujeme za Vaši pomoc. Ještě pro úplnost uvádíme, že naše honební společenstvo nemá zájem jakkoliv podnikat ani jinak zvyšovat své zisky a našim skutečně jediným příjmem je příjem z pronájmu honitby."

Jak řešit situaci, kdy MS a HS nepodávala přiznání k dani z příjmů, jak to napravit, hrozi sankce?

Dotaz č.35 [ zadáno 22.3.2005 ]

Celá řada MS a HS stojí před takovým problémem, že v minulosti nepodávala žádná daňová přiznání; nyní by toto chtěla napravit, ale má obavy z toho, že by za toto své nezákonné konání v minulosti dostala nemalé sankce. Jedná se o takový slepý kruh. Proto bych rád znal názor na tuto situaci a požádal o naznačení řešení této situace. Popřípadě o vyjádření k velikosti sankcí a postupu příslušných úřadů. Poprosil bych o odpověď v odborné i obecnější (lépe srozumitelné) rovině."

Mohou si členové MS uplatnit uhrazené členské příspěvky jako výdaj daňově uznatelný?"

Dotaz č.34 [ zadáno 21.3.2005 ]

"V loňském roce došlo k ukončení činnosti MS. Po prodeji majetku a zdanění došlo k vypořádání členů s podílem 40 000,- Kč. Mohou si členové při daňovém přiznání odečíst od této částky výši členských příspěvků, kterou každý rok vkládali dle stanov MS do sdružení."

Zdanění nájemného přijatého honebním společenstvem

Dotaz č.33 [ zadáno 18.3.2005 ]

"Honební společenstvo podepsalo s mysliveckým sdružením smlouvu o nájmu k 1.4.2003. Honební společenstvo nevyvíjí jinou činnost, než nájem v částce 14738 Kč ročně. Celková částka vybraná za dva roky činí 29 476 kč. Jakou je honební společenstvo povinno zaplatit daň z této částky?"

Má se myslivecké sdružení stát plátcem daně z přidané hodnoty, aby mohlo odečíst daň z pronájmu honi

Dotaz č.32 [ zadáno 4.3.2005 ]

Jsme myslivecké sdružení, které nemá jiné příjmy nežli z provozu myslivosti a jsme tudíž neziskovou organizací jako právnická osoba. Počínaje tímto rokem nám LČR podle nových předpisů zvýšilo nájem o 40 tis.Kč, následkem nových předpisů o DPH. Nemáme jim to za zlé, činí jen co stanoví zákon. Ale již tak neúměrně vysoký nájem, zároveň se snižujícím odstřelem následkem neuvážené redukce zvěře vinou LČR v monokulturních lesích, kde zvěři nic jiného nezbývá nežli páchat "škody", je pro nás skoro neřešitelný. Již tak museli členové platit nekřesťanský členský podíl aby honitba byla zachována. Poplatkový odstřel není, špičáka nikdo nechce. O co nám jde, v čem potřebujeme poradit. Jaká právní úskalí by skýtalo přihlášení se za plátce DPH? Nemohlo by ČMMJ v tomto případě apelovat na ministerstvo financí na udělení výjimky ze zákona, kde by toto DPH mohlo býti mysliveckým sdružením formu dotace či jiným způsobem uhrazeno? Jedná se o krutý zásah do neziskových organizací. Je to jeden z podpásových zásahů, které jako podnikatel vidím na každém kroku."

Musí být členský příspěvek zdaněn?

Dotaz č.31 [ zadáno 11.2.2005 ]

Musí být členský příspěvek zdaněn?

Zpracování dat...