ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:50 a zapadá v 16:31
vychází v 16:44 a zapadá v 8:38
 

Daňová poradna

Aktuální dotazyPro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Jak se zdaňuje výtěžek z mysliveckého plesu

Dotaz č.30 [ zadáno 25.1.2005 ]

Jak se zdaňuje výtěžek z mysliveckého plesu, zda zvlášť anebo v rámci ročního daňového období. Pokud se zdaňuje zvlášť, tak jakým procentem?

1. Musí MS dělat každoročně daňové přiznání? 2. Musí MS každoročně odvádět daň?"

Dotaz č.29 [ zadáno 24.1.2005 ]

Honební společenstvo nevyvíjí jinou činnost, než vybírá nájem (asi 8.000,-Kč ročně a podle stanov jej vyplácí 1x za 3 roky. Nemá prakticky ani žádné náklady. Otázky:1. Musí dělat každoročně daňové přiznání? 2. Musí každoročně odvádět daň?"

jak zdaňovat „bodový systém“ v HS

Dotaz č.28 [ zadáno 24.1.2005 ]

V HS je schválen provozní řád HS, podle kterého, kromě jiného, je vytvořen bodový systém pro myslivce HS. Kladné body jsou za odstřel škodné zvěře, odpracované brigádnické hodiny v honitbě, záporné za neodpracované brig. hodiny v honitbě, vydanou úžitkovou zvěř k osobní konzumaci. Výsledný počet bodů je ve výsledku proměněn v odměnu - dar (1 bod=10Kč). Odměny (dary) jednotlivým myslivcům jsou v rozmězí desítky až stovky Kč. Tyto jednotlivé odměny (dary) myslivcům mají být zdaňovány? A pokud ano, pak kým (plátcem tj. HS) nebo příjemcem (každý, myslivcem) a podle jakého zákona (zákon o daních z příjmů, zákon o daních z darů)?"

Musí mít myslivecké sdružení zřízen účet u banky

Dotaz č.27 [ zadáno 24.1.2005 ]

Musí mít myslivecké sdružení zřízen účet u banky nebo spořitelny? Postačí mít finance v pokladně MS a v jaké výši je limit?"

Novela o účetnictví

Dotaz č.26 [ zadáno 7.1.2005 ]

Chtěl by se zeptat na stav novely zákona, kterým by se odkládala pro občanská sdružení povinnost vést od 1.1.2005 podvojné účetnictví namísto dosavadního jednoduchého. Údajně by mělo být schváleno do konce t.r. odložení této povinnosti o dva roky."

Jednoduché nebo podvojné účetnictví

Dotaz č.25 [ zadáno 7.1.2005 ]

Jak mají občanská sdružení a honební společenstva od 1.1.2005 účtovat. V jednoduchém nebo podvojném účetnictví."

Je pravda že od 1.1.2005 budou muset všechna honební společenstva vést podvojné účetnictví.

Dotaz č.24 [ zadáno 29.11.2004 ]

Je pravda že od 1.1.2005 budou muset všechna honební společenstva vést podvojné účetnictví. Jak předat vedení účetnictví, když starosta HS říká, že nikoho jiného nemá a nechce převzít dokumentaci a finance.

Podání přiznání k dani darovací

Dotaz č.23 [ zadáno 9.11.2004 ]

Myslivecké sdružení v jednom kalendářním roce obdrželo několik darů (2x 10 000 Kč, příspěvek na pořádání mysliveckého bálu, 1x obdrželo souhrný dar cca 3000 Kč od členů honebního společenstva, kteří se vzdali podílů z čistého výtěžku z pronájmu honitby ve prospěch uživatele tedy mysliveckého sdružení). Je myslivecké sdružení povinno podat přiznání k dani darovací? Když je povinno přiznání podat tak za každý dar zvlášt (do 30 dnů), nebo se dary za rok sčítají? V případě, že přiznání finnanční hospodář nepodá, jaké hrozí v tomto případě sankce?

jak zdanit příjem HS

Dotaz č.22 [ zadáno 9.11.2004 ]

HS se usneslo, že přijatý nájem od MS rozdělí vlastníkům pozemků až za období 10 let, a to vzhledem k tomu,že příjmy vlastníků jsou tak malé, že by často nepokryly poštovní výdaje. Tím ale došlo k tomu, že HS má příjem, který by mělo zdanit. Jiné výdaje, než zpětné rozdělení nájmu mezi vlastníky nemá. Lze použít časové rozlišení výdajů a jakým způsobem je zaúčtovat, aby se příjem nájemného nezdaňoval. Jak má potom vypadat daňové přiznání?

Co vše musí udělat MS při přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví.

Dotaz č.21 [ zadáno 1.11.2004 ]

Co vše musí udělat MS při přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví.

Zpracování dat...