vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Daňová poradna

Aktuální dotazyPro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Chtěl bych vědět, je-li myslivecké sdružení povinno vést účetnictví.

Dotaz č.20 [ zadáno 1.11.2004 ]

Chtěl bych vědět, je-li myslivecké sdružení povinno vést účetnictví.

Registrace MS s ohledem na placení daní

Dotaz č.19 [ zadáno 1.11.2004 ]

Finační úřad našemu mysliveckému sdružení zaslal formulář pro registraci k daním pro právnické osoby, i když jsme v každém roce podávali daňové přiznání z příjmu právnických osob. Jde o nějakou novinu nebo toto bylo zasíláno všem - platí se daň z nemovitostí, např.ze stodoly nebo myslivecké chaty.

Zjednodušený program pro podvojné účetnictví

Dotaz č.18 [ zadáno 1.11.2004 ]

Od 1.1.2005 bude MS muset vést tzv. zjednodušené podvojné účetnictví; existuje nějaký zjednodušený počítačový program pro tento druh účetnictví a kde ho lze získat. Dále v jakých účtových třídách by MS mělo účtovat, když má pronajatou honitbu, vlastní nemovitost, prodává zvěřinu, provádí poplatkové odstřely spárkaté zvěře a kachen, nakupuje krmné směsi a léčiva a v neposlední řadě si ve vlastní režii odchovává kachny a bažanty.

Provozní náklady HS

Dotaz č.17 [ zadáno 1.11.2004 ]

V článku o zásadách hospodaření uvedeném ve stanovách HS jsou mezi výdaji, které mohou být výdajem HS,i výdaje směřující ke zlepšení úživnosti honitby a zkvalitnění chovu zvěře. Je možné, a v souladu s tímto článkem, uhradit z finančních prostředků HS nákup soli, případně jiných medikamentů (CERMIX) předkládaných uživatelem honitby zvěři jako provozní náklady HS v průběhu hospodářského roku?

Do jaké sazby DPH patří nájem honitby a do jaké poplatkový lov

Dotaz č.16 [ zadáno 13.8.2004 ]

Do jaké sazby DPH patří nájem honitby a do jaké poplatkový lov

Je-li nájemcem honitby fyzická osoba, musí vést účetnictví a v jaké podobě?

Dotaz č.15 [ zadáno 29.4.2004 ]

1.Je-li nájemcem honitby fyzická osoba, musí vést účetnictví a v jaké podobě? 2.Jak je to v tomto případě s daňovým přiznáním?

Je možno při pořádání myslivecké zábavy prodávat losy?

Dotaz č.14 [ zadáno 7.4.2004 ]

Je možno při pořádání myslivecké zábavy prodávat losy do tomboly a jakým způsobem se eventuelně tento výtěžek z prodeje losů zdaňuje ?

Vyplácení nájmu členům honebního společenstva:

Dotaz č.13 [ zadáno 12.5.2004 ]

Za prvních deset let pronájmu 1993-2002 se HS usneslo, že za 1. rok pronájmu se nebude nájemné vlast. pozemků vyplácet (jednalo se o malé částky a bylo nutno pokrýt režijní náklady). Za druhý rok a další roky si mohl každý vlastník hon. pozemku vyzvednout peníze buď na Valné hromadě HS, či kdo nepřišel,bylo usneseno, že se bude vyplácet na obcích, byly stanoveny dny proplácení, zveřejněno na úředních deskách v obcích, Obecních zpravodajích. Asi 60 % vlastníků bylo vypořádáno, zbytek financí nebyl vyzvednut. Otázka tedy zní, co se zbylými financemi, jak s nimi naložit.

Musí být myslivecké sdružení registrované, tj. musí mít IČO.

Dotaz č.12 [ zadáno 12.5.2004 ]

Musí být myslivecké sdružení registrované, tj. musí mít IČO.

Může se myslivecké sdružení zaregistrovat jako plátce DPH?

Dotaz č.11 [ zadáno 12.5.2004 ]

Může se myslivecké sdružení zaregistrovat jako plátce DPH?

Zpracování dat...