ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 

Daňová poradna

Aktuální dotazyPro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Použití prostředků dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů).

Dotaz č.118 [ zadáno 26.2.2013 ]

Jak si v praxi vyložit ustanovení § 20 odst. 7 ZDP „(7) Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.“ Tento § jsme využili, výše 300 tis. nedosáhneme. Jedná se mi o praktický příklad konkrétně: V jednom roce jsme snížili základ o cca 80 tis. Kč . Jakou částku a na jaký účel máme vynaložit, abychom splnili podmínku - použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Děkuji.

Zdanění daru pro MS

Dotaz č.117 [ zadáno 1.2.2013 ]

V odpovědi na dotaz č. 97 píšete o daru právnické osoby mysl. sdružení. Chtěl bych vědět, jak je to v případě finančního daru od fyzické osoby v důchodu. Jestli dárce musí tento dar danit a jak je to s daní v případě Mysl. sdružení. Jestli dar musí obsahovat důvod, nebo určení na co musí být použit.

Je povinnost HS podávat daňové přiznání FÚ? A pokuta za nepodání zpětně?

Dotaz č.116 [ zadáno 1.2.2013 ]

Dobrý den, z předcházejících dotazů na Vaší poradně nejsem moc chytrý, jelikož nejsem vzděláním účetní nebo daňový poradce, tak proto Vám zasílám tento dotaz. Byl jsem zvolen na podzim r.2012 starostou HS a zjistil jsem, že předcházejících min. 10-ti letech nebylo podané daňové přiznání FÚ. Příjmy HS jsou jen z nájmu za honitbu cca 2500,-Kč/rok ( od letoška se zvýší na cca 4000,-Kč/rok) a výdaje: platba Pozemkovému fondu za přičlenění 110,-Kč, kancelářské potřeby. V pokladně byl zůstatek 34.000,-Kč z předcházejících let. ak jsme zakoupili program pro vedení evidence členů HS 13 tis. atd. Je povinnost HS podávat daňové přiznání FÚ ? Na můj dotaz, mě náš pokladník řekl, že údajně honební společenstva nemusí, proto ani nikdo daň. přiznání v minulosti nepodal. Pokud je povinnost toto přiznání podat, musí se podávat zpětně za předchozí léta? Hrozí pokuta?

Zdanění občertsvení na zkouškách loveckých psů

Dotaz č.115 [ zadáno 1.2.2013 ]

Chtěla bych se zeptat, v roce 2013 bude naše MS organizovat zkoušky loveckých psů, budeme na nich prodávat občerstvení. Chci se zeptat, jestli následující rok budu muset podat daňové přiznání nebo se tento příjem považuje také za příjmy z činností vyplývající z jejich poslání?

Jak zpracovat finanční uzávěrku HS

Dotaz č.114 [ zadáno 6.11.2012 ]

Je možné zpracovat finanční uzávěrku HS za rok 2011, příp. 2012 pokud je k dispozici účetní uzávěrka pouze z roku 2002. Ostatní starosta nedělal. Nájemce pravidelně platil za honitbu a peníze leží na účet. Na VH HS chceme odsouhlasit vyplácení peněz vlastníkům pozemků. Máme obavy, že to bude možné soudně napadnout, pokud nejsou účetní uzávěrky. Jaký je možný správný postup? Je nutné nechat zpracovat účetní uzávěrky z chybějících let, nebo stačí schválit poslední tzn. 2011. Jedná se o částku cca. 35 000 Kč. Je také možná varianta, že na VH dojde k rozdělení stávajícího HS na dvě nová. Může dojít rozdělení, pokud je situace taková jak ji popisuji. Chybí účetní uzávěrky, peníze nikdo nedostal doposud vyplacené.

Co se rozumí pod pojmem "originální účetní doklad".

Dotaz č.113 [ zadáno 5.3.2012 ]

Člen sdružení dává pokladníkovi paragony typu: Oves x kg, za x Kč, ale dole je otisk razítka Potraviny, kde je zřejmé, že tyto potraviny, oves coby krmení pro zvěř jistě neprodávají Je takových případů více, kdy ,,prodávané,, zboží nesouhlasí s razítkem prodejce ani jeho činností . Co v tomto případě jako člen KRK mám dělat?

Prosím o sdělení jak zdanit příjem z plesu a tomboly pořádané MS

Dotaz č.112 [ zadáno 24.2.2012 ]

Jako MS podáváme daňové přiznání, kde uvádíme rozdíl mezi příjmy a výdaji z hlavní činnosti. Prosím o sdělení jak zdanit příjem z plesu a tomboly pořádané MS. Kde se v daňovém přiznání objeví tato položka.

Zdanění poplatkového lovu srnčí zvěře

Dotaz č.111 [ zadáno 24.2.2012 ]

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkající se zdanění příjmů, naše MS plánuje poplatkový odlov srnčí zvěře, chci se zeptat zda tento příjem je předmětem daně a v jaké sazbě, nejsme plátci DPH.

Zdanění nájmu v honebním společenstvu

Dotaz č.110 [ zadáno 27.4.2011 ]

V nájemní smlouvě je uvedeno, že "nájemce honitby se zavazuje platit nájemné jednotlivým členům HS a také vlastníkům přičleněných pozemků" - lze tedy dle této formulace říci, že toto nájemné není příjmem HS jako právnického subjektu, ale je příjmem jednotlivých členů HS a vlastníků přičleněných pozemků a není třeba tento příjem v rámci HS přiznávat ?

jak je to s příjmy za případné poplatkové lovy?

Dotaz č.109 [ zadáno 20.3.2011 ]

V současné chvíli připravuji daňové přiznání za loňský rok a chtěl bych Vás touto cestou požádat o názor (odpověď) na to, zdali je možné proti příjmům za prodej zvěřiny postavit i výdaje za samotný nájem honitby a pronájem skladu krmiva od místního zemědělského družstva (budova bývalého teletníku). To za účelem toho, aby náklady na získání zvěřiny byly vyšší než příjmy za zvěřinu získanou a příjem za prodanou zvěřinu nebyl u nás předmětem daně. Dále se chci zeptat, jak je to s příjmy za případné poplatkové lovy? Jsou tyto vždy předmětem daně, nebo by šly opět za podmínek investic převyšujících příjmy nedanit?

Zpracování dat...