ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 

Daňová poradna

Aktuální dotazyPro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Vedení účetnictví v honebním společenstvu

Dotaz č.108 [ zadáno 17.2.2011 ]

Bohužel v našem MS ani HS není žádný erudovaný účetní, tak se obracíme na Vás s následujícími dotazy. Asi mnoho MS, pro naplnění platných zákonů a pro pokračování své činnosti, po změně zákona o myslivosti, vyvolalo v minulosti založení Honebního Společenstva. Nevím jak je to u jiných MS, ale u nás je činnost HS nulová a existuje pouze pro naplnění již výše uvedených zákonných norem. Naše HS nemá žádný výdaj ani příjem a to z důvodu, že nevykonává žádnou činnost a že v Nájemní smlouvě na pronájem honitby mysliveckému sdružení je ustanoveno, že nájemné bude platit vlastníkům honebních pozemků přímo MS. Na FÚ tedy jen za HS předkládáme Čestné prohlášení, kde konstatutejeme, že za minulé účetní období jsme neměli žádné zdanitelné plnění. V jednoduchém účetnictví MS platby za pronajaté pozemky vykazujeme jako náklad na "výkon práva myslivosti", který máme ve stanovách zakotven jako jednu z činností MS. Neporušujeme tímto zásadně zákony týkající se účetnictví? Druhý dotaz se týká MS. Ve stanovách MS máme zakotveno, že prostředky a majetek sdružení tvoří mimo jiné "výnosy mysliveckého hospodaření". Ulovenou spárkatou zvěřinu prodáváme členům našeho sdružení. V jednoduchém účetnictví proti těmto příjmům stavíme náklady spojené s mysliveckým hospodařením (krmivo pro zvěř, stavba mysliveckých zařízení, atd.) tak, abychom příjmy ze zvěřiny neměli vyšší než náklady. Na FÚ opět stejně jako u HS předkládáme za MS Čestné prohlášení, kde konstatutejeme, že za minulé účetní období jsme neměli žádné zdanitelné plnění. Postupujeme v tomto případě v souladu s platnými daňovými zákony. Roční rozpočet MS je kolem 20.000,-Kč.

Zúčtování a zdanění dotací z EU

Dotaz č.107 [ zadáno 20.12.2010 ]

Dobrý den, v roce 2010 jsme realizovali opravu naší brokové střelnice, kde se pořádají střlecké turnaje (nákup buňky a vrhaček - vše jednotlivě nad 40 000 Kč). Abychom na to měli peníze, tak jsme si půjčili od obce 100 000 Kč. V roce 2011, pokud vše dopadne dobře, by nám měli z vrátit peníze z dotace (EU). Jak máme v prosím účtovat: - příjem půjčku 2010. nákup HIM 2010, příjem dotace pak v roce 2011. A co z hlediska FÚ - je půjčka a pak dotace zdanitelným příjmem?

Živnostenský list pro práci pro Lesy ČR

Dotaz č.106 [ zadáno 20.12.2010 ]

Naše myslivecké sdružení dělalo práci pro Lesy ČR ( vyřezávání křoví a úklid kolem cest) po vykonané práci nám bylo z účtárny řečeno, že nám nemůžou zaslat odměnu za tuto práci protože nevlastníme živnostenský list. Musíme mít na tohle opravdu nějaké oprávnění nebo se jedná jen o mylné informace.

Od pozemkového fondu máme v nájmu pozemem o celkové výměře necelého jednoho ha.Podléhá tento pronajatý pozemek dani z nemovitosti a musí tuto daň z něho platit MS. ?

Dotaz č.105 [ zadáno ]

Na základě naší žádosti jsme úspěšně obdrželi dotaci na vybudování umělé nory a na založení políčka pro pro zvěř.Celková obržená dotace činí 4 500.-Kč.Podléhá tato poskatnutá dotace dani z příjmů. A ještě jeden dotaz : Od pozemkového fondu máme v nájmu pozemem o celkové výměře necelého jednoho ha.Podléhá tento pronajatý pozemek dani z nemovitosti a musí tuto daň z něho platit MS. ?

Je třeba vést peněžní deník a podávat daňové přiznání?

Dotaz č.104 [ zadáno 14.11.2010 ]

Naše MS má příjem za vykonanou brigádu 8000 Kč, od obecního úřadu dostáváme na činnost 5000 Kč a členské příspěvky jsou 15 000 Kč. To jsou roční příjmy MS. Tyto peníze téměř všechny utratíme na provoz. Jakou podobu musí mít peněžní deník, je nutno podávat přiznání, nebo nemusíme nic hlásit?

Daň z nemovitosti a pronájem lovecké chaty

Dotaz č.103 [ zadáno 11.10.2010 ]

Jsme MS, o.s., neplatce DPH - za jakých podmínek (vzhledem k FÚ) bychom mohli jednorázově a krátkodobě pronajímat chatu, která je majetkem MS. V případě, že bychom chatu pronajímali, museli bychom platit daň z nemovitosti?

Jaké jsou v případě Mysliveckého sdružení "nezdanitelné příjmy"

Dotaz č.102 [ zadáno 19.4.2010 ]

Dobrý den, chtěl bych se touto cestou zeptat, jaké jsou v případě Mysliveckého sdružení "nezdanitelné příjmy" (příjmy od daně osvobozené) a to pro potřeby podání daňového přiznání. Z legislativy jsou tyto zcela jasně dané např. členské příspěvky. Jak je to ale například s prodejem zvěřiny? Někde jsem četl, že příjem z prodeje zvěřiny lze považovat za nezdanitelný za předpokladu, že výdaje spojené s touto činností jsou vyšší, než následné příjmy. Z jiného zdroje jsem se zase dozvěděl, že jsou příjmy za zvěřinu od daně osvobozené za předpokladu, že MS nevykázalo ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích příjem spojený s prodejem zvěřiny vyšší než 20.000,- pro každé z těchto účetních období. Jak je to tedy s nezdanitelnými položkami (které lze takto označit) a jak je to konkrétně s příjmy za prodej zvěřiny? Děkuji.

MS obdrží od státu dotaci - zdaní ji?

Dotaz č.101 [ zadáno 5.8.2009 ]

Naše MS dostane dotaci od státu ve výši 15 000,- Kč na myslivecké zařízení. Lze uplatnit na tuto dotaci osvobození na daňovém přiznání?

Pořízení nemovitosti do majetku MS

Dotaz č.100 [ zadáno 5.5.2009 ]

Jak postupovat z účetního a daňového hlediska v případě pořízení nemovitosti do majetku MS (evidence do majetku, účtování odpisů, dopady do daňového přiznání apod.)

Jaké účetnictví je povinno vést MS.

Dotaz č.99 [ zadáno 4.5.2009 ]

Jaké účetnictví (daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví) je povinno vést MS (právní forma sdružení - 701), které bylo zaregistrováno k 31.1.2008 (vlastní činnost zahájilo od 1.1. 2009).

Zpracování dat...