ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 

Daňová poradna

Aktuální dotazyPro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Výplata podílů členům MS při likvidaci MS

Dotaz č.88 [ zadáno 7.1.2009 ]

měl jsem na Vás již dotaz na likvidaci MS (dotaz č. 84). Likvidace MS je již ve fázi po podaném daňovém přiznání a uhrazené vyměřené daně z příjmu, zbyl tedy čistý finanční majetek k rozdělení mezi členy MS. V podstatě byl i vyplacen. Měl jsem jen dotaz na FÚ před závěrečnou členskou schůzí, na níž jsem vyplácel podíly, musí-li si každý člen přiznat příjem ke svému základu daně z příjmu fyzických osob, když částka vyplaceného podílu nepřesáhla 10 000 Kč. FÚ po poradě mě sdělil, že musím každému při výplatě strhnout daň z příjmů ve výši 15%, (výplata právnické osoby fyzické osobě), což jsem pro jistotu učinil, ale ještě neodvedl na FÚ. Chtějí po mě, abych to udělal formou dohody za vykonanou práci. Mě se to nezdá, protože taková dohoda musí být uzavřena předem, t.j.při vstupu do MS. Je to správný postup? Likvidátor MS.

Myslivecké sdružení a osoby spojené

Dotaz č.87 [ zadáno 25.8.2008 ]

MS ulovenou zvěř (zvěřinu) neprodávalo, a proto nelze prokázat žádné příjmy z ulovené zvěře. Může FÚ v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 zák. č. 586/1992 Sb. upravit základ daně o zjištěnou cenu této ulovené zvěře? V případě, kdy zvěřina není prodávána, je MS toho názoru, že ustanovení tohoto § ve svém účetnictví nepoužije, cena této zvěřiny se nezjišťuje a tudíž ani nezvyšuje základ daně. V jakém případě by se MS muselo ustanovením § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 řídit?

Poskytování zvěřiny členům mysliveckého sdružení (MS).

Dotaz č.86 [ zadáno 14.8.2008 ]

MS poskytuje svým členům zvěřinu. Jakým způsobem má vést tuto zvěřinu v peněžním deníku? Naše MS tuto zvěřinu v deníku vůbec nevedlo, neboť se nejednalo o peněžní příjem MS, ale o naturální příjem každého jednotlivého člena ve výši cca 1 ks zajíc a 1 ks bažant na člena a rok. Stává se tato zvěřina základem daně pro MS? Je vůbec nutno uvádět tuto položku do peněžního deníku a jakou formou? Znovu uvádíme, že MS z této zvěřiny nemělo žádný finanční příjem.

Prodej zvěřiny na myslivecké zábavě.

Dotaz č.85 [ zadáno 4.7.2008 ]

Za jakých podmínek může MS prodávat zvěřinu na myslivecké zábavě. Zvěřina je z vlastních zdrojů.

Postup při likvidaci MS

Dotaz č.84 [ zadáno 18.4.2008 ]

Na základě rozhodnutí honebního společenstva o zrušení nájmu honitby rozhodla členská schůze našeho MS o jeho likvidaci. V zajišťování tohoto úkolu jsme narazili na tyto problémy: - je při prodeji movitého majetku, konkretně dvou traktorů se SPZ, malotraktoru s přívěsným nářadím a dvou vleček vlastní výroby bez SPZ nutné ocenění znalcem? Všechen tento majtetek je odepsán a jeho zůstatková cena je 0. - může MS při podání daňového přiznání za rok 2008 uplatnit slevu na dani pro občanská sdružení, která nejsou zřízena za účelem podnikání, když nesplní jednu z podmínek - použít této slevy v následujících třech letech na podporu hlavní činnosti? - kdy vyplatit členy zaniklého MS? Po ukončení likvidace všech pohledávek a závazků a prodeji majetku, nebo až po podání daňového přiznání v roce 2009?

Jaké účetnictví lze vést.

Dotaz č.83 [ zadáno 18.4.2008 ]

Lze vést po 1. 1. 2008 podvojné účetnictví ve "zjednodušeném rozsahu" nebo-li tzv. Americký deník?

DPH a platba za přičlenění

Dotaz č.82 [ zadáno 26.3.2008 ]

Otázka DPH v případě fakturace nájemného za pronájem honitby, tj. většinou od LČR je jasná, částka plus DPH. Jak je to však u platby náhrady v případě přičlenění? Tyto peníze odesílá HS a nejsou mu od majitele přičleněného pozemku - plátce DPH fakturovány. Podle mého názoru by částka za přičlenění neměla být navýšena o DPH.

Jak správně vést účetnictví.

Dotaz č.81 [ zadáno 19.2.2008 ]

Kolegové, všem nám jde o peníze, ale málo kdo ví, jak správně vést účetnictví. Naštěstí minimálně 99% MS nemusí přejít na podvojné účetnictví, ale jak vlastně rozdělujete příjmy na zdanitelné a nezdanitelné? Téměř všíchni vedete položky: organizace, myslivost, kynologie, střelectví, kultura. Jak zařazujete ples, červencovou noc, sběr železa, práce pro bývalé JZD, spotřebu PHM při rozvozu krmiva členy, když nevlastníte svůj traktor nebo auto, prodej zvěře členům, účastníkům honu nebo cizím, náklady na telefony, když nevlastní MS svůj telefon, nájmy prostor na svou schůzovní činnost, energii, náklady na údržbu vlastních budov a zařízení, dary jiným organizacím v obci (městě), honebnímu společenstvu, obci, náhrady na cestovné. Děkuji za Vaše názory a prosím o připojení dalších variant. Co si budeme namlouvat, ve většině sdružení se řadí pokladníci k těm dříve narozeným a ČMMJ není schopná vypracovat (nebo nechce) pořádný návod, který by pochopila širší myslivecká veřejnost bez pomoci drahých daňových poradců.

Cestovní náhrady jízd členů MS ke krmelcům

Dotaz č.80 [ zadáno 19.2.2008 ]

KDYŽ MÁ MS ROČNÍ ZISK 25 000 KČ, KTERÝ BY MĚL BÝT PŘIZNÁN U FÚ, MOHOU ČLENOVÉ, ABY TENTO ZISK BYL ÚČETNĚ MENŠÍ, ZAŮČTOVAT DO VÝDAJŮ CESŤÁKY K JÍZDÁM KE KRMELCŮM?

Musí mít HS založen bankovní účet

Dotaz č.79 [ zadáno 19.2.2008 ]

MS má pronajatou honitbu od HS, ale HS nemá bankovní účet. Je možné aby HS fungovalo bez bankovního účtu?

Zpracování dat...