vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Limitní disciplíny – snížení úrovně loveckých psů?

Dotaz č.: 55

Otázka:

Dobrý den. Vlastním ročního loveckého psa a chci s ním letos složit zkoušky. Pokud bych usilovala „pouze“ o získání lovecké upotřebitelnosti psa, stačí dle ZŘ splnit jen limitní disciplíny. Je nutné se na této možné variantě domluvit s rozhodčími předem nebo se plní limitní disciplíny jaksi souběžně a je možné se rozhodnout pro tuto možnost například až dle výkonů v průběhu zkoušek či po ukončení všech disciplín? Nicméně si myslím, že zavedením těchto limitních disciplín se nároky na lovecky upotřebitelné psy jaksi snížily. Je moje domněnka správná? Děkuji.

Tazatel:

Odpověď:

Vážená paní, limitní disciplíny odrážejí požadavek vyhlášky - to je definice lovecké upotřebitelnosti - viz zkušební řády. Limitní disciplíny jsou pouze výcvikové disciplíny a vznikly proto, aby se oddělila lovecká upotřebitelnost od chovnosti. To například, když pes nevystaví nebo nemá zvěř, pak se z této disciplíny hodnotí známkou nula, na zkouškách neuspěje, ale pokud splní limitní disciplíny, může získat loveckou upotřebitelnost. Jinak pes musí plnit zkoušku jako takovou, to znamená, že nemůže plnit jen limitní disciplíny. Když z jiných disciplín dostane nulu, pokračuje dál ve zkoušce.
Zda je získání lovecké upotřebitelnosti snažší nebo těžší nelze takto říci. Pokud máte psa, který má kvalitní vrozené vlastnosti, pak máte snažší práci.
Ještě přidávám citaci ZŘ: Zkouškami lovecké upotřebitelnosti se prokazuje způsobilost loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. Těmito činnostmi se rozumí vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, nebo vyhledání a dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře, nebo prokázání vloh pro práci pod zemí.
Zkušební řád ČMMJ pro zkoušky loveckých psů (struktura jednotlivých zkoušených disciplin) umožňuje mimo prokázání lovecké upotřebitelnosti prokázat vlohy loveckých psů pro potřeby jejich chovu. Nároky na splnění lovecké upotřebitelnosti se však diametrálně liší a proto je třeba discipliny, které popisuje prováděcí vyhláška označit jako limitující pro složení lovecké upotřebitelnosti a jejich splnění kvalifikuje psy pro získání potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem.
Splnění limitních disciplin pro polní práci a vodní práci kvalifikuje psy k lovecké upotřebitelnosti pro vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře. V případě splnění limitních disciplin pro lesní práci získávají psi loveckou upotřebitelnost pro vyhledání a dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře. Je-li náplní lesních zkoušek i vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, je možno psům vydat „potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu pro vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zranění drobné zvěře. V případě složení zkoušek z norování získávají psi loveckou upotřebitelnost pro práci pod zemí. Náplň jednotlivých limitních disciplin popisuje zkušební řád a splnění limitních disciplin není podmíněno celkovým uspěním na jednotlivých typech zkoušek loveckých psů, kde jsou limitní discipliny definovány. Limitní disciplina je hodnocena obstál nebo neobstál. Pro získání lovecké upotřebitelnosti je nutné, aby pes všechny požadované limitní discipliny splnil a to na jedné zkoušce. Splnění limitních disciplin po částech není pro získání kvalifikace lovecké upotřebitelnosti možné. Psi, kteří splní jednotlivé typy zkoušek, zaměřené na jednotlivé typy práce, alespoň ve III. ceně, získávají rovněž loveckou upotřebitelnost podle daného typu zkoušek. Limitní discipliny se nezkouší na všestranných zkouškách všech loveckých psů. Dále se limitní discipliny nezkouší na memoriálech, mezinárodních zkouškách a soutěžích. V případě klubových zkoušek a soutěžích, pořádaných ve spolupráci s OMS, rozhoduje o zkoušení limitních disciplin nejvyšší orgán chovatelského klubu (členská schůze). Podmínky o hlasování členské schůze chovatelského klubu upravují stanovy jednotlivých chovatelských klubů a ČMMJ nepřísluší do rozhodování chovatelského klubu zasahovat. Dalším účelem zkoušek loveckých psů je prověření jejich vlastností pro účely chovu. Výběr kriterii sledovaných vlastností loveckých psů pro účely chovu je v kompetenci chovatelských klubů.

MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ

Zpracování dat...