vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Nesprávnost posuzování disciplíny

Dotaz č.: 78

Otázka:

Pro plnění disciplíny Nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí byl vůdci k provádění disciplíny ze strany rozhodčích určen takřka suchý, dostatečně velký orobincový prostor s travním podrostem, avšak mimo dosah vodní plochy. Pro dokreslení ještě podotýkám, že během dvou dnů, kdy zde probíhalo zkoušení této disciplíny, se zde ani jeden ze psů nedostal do kontaktu s živou kachnou, jednoduše proto, že tam žádná nebyla. Pes se po nástupu na disciplínu při systematickém a samostatném prohledávání v hloubi určeného prostoru dostal do kontaktu se srnčí zvěří. Porost byl v těch místech natolik vysoký, že vůdce ani rozhodčí (kteří stáli vedle něho na zemi na okraji porostu), neměli možnost pro nepřehlednost terénu sledovat práci psa uvnitř rákosí. Krátce poté došlo mimo zorné pole vůdce, rozhodčích i korony ke stržení srnčete psem uvnitř porostu. Tento dějový průběh mohli všichni pouze dovozovat ze zvukových projevů, které bylo možno v této souvislosti z porostu slyšet.Rád bych se dozvěděl jak správně postupovat ve vyhodnocení této výše popsané konkrétní situace (strhnutí spárkaté zvěře při plnění disciplíny nahánění v rákosí eventuelně při disciplíně vyhánění z houštin, ať už v zorném poli rozhodčích, případně i mimo dohled rozhodčích, má-li to na něco vliv) v souladu s naplněním platného znění zkušebního řádu a správného posouzení. Závěrem bych si ještě dovolil vyjádřit svůj osobní názor, že z mého pohledu vidím v této souvislosti navíc i nešťastný souběh tři diskutabilních momentů vzniklých ještě před započetím samotného zkoušení: 1. Nezkoušelo se na vodní ploše (byť s dostatkem vhodného rákosového porostu). 2. Porost nebyl dobře zazvěřen (předpokládám, že ZŘ za zazvěření v této situaci předpokládá především kachnu). 3. Rozhodčí pro nepřehlednost terénu nemohli ze země sledovat práci psa v rákosí. Děkuji za vaši brzkou odpověď.

Tazatel:

Odpověď:

se svým dotazem byste se měl obrátit na Kynologickou komisi CMMJ. Obecně ale platí, že podmínky pro pořádání zkoušek řeší ZŘ. Garantem za dodržení ZŘ je v tomto případě vrchní rozhodčí a případné rozdílné názory na regulernost terenu by se měly vyjasnit na místě a to např. i formou protestu. Podle toho, co popisujete, nebyl pravděpodobně ZŘ dodržen, ale zpětně je obtížné celou záležitost řešit a to zvláště v případě, že protest nebyl podán  Přítomnost zvěře v rákosí není nic mimořádného a v praxi na to určitě většina vůdců i rozhodčích již narazila. Pokud pes srnčí strhl, rozhodně se nejedná o žádoucí chování. Způsob, jakým by měl být penalizován, ovlivňuje celá řada faktorů, od toho, zda se jednalo o zvěř zdravou , nemocnou nebo postřelenou přes to, jak pes zvěř poškodil a zda se tedy nejedná o chování, které je z pohledu ZŘ jednoznačně podkladem pro vyloučení psa ze zkoušek až po to, o jakou zkoušku se jedná.

                                                                   Vladimíra Tichá

Zpracování dat...