vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Pojištění vůdce psa na zkouškách

Dotaz č.: 12

Otázka:

Potřebuji znát, zda účastník nebo vůdce psa na kynologických zkouškách musí být nějakým způsobem pojištěn, pokud není členem ČMMJ.

Tazatel:

Odpověď:

Vůdce psa a ani jiná osoba, která není členem ČMMJ, není na zkouškách psů z výkonu pořádaných ČMMJ pojištěna ani z jedné hromadné pojistné smlouvy uzavřené mezi ČMMJ a Halali, všeobecnou pojišťovnou a.s. Pokud se jí však stane něco, za co odpovídá pořadatel těchto zkoušek, resp. jím určená osoba (bez ohledu na to, zda je členem ČMMJ či nikoliv, nebo zda činnost vykonává bezplatně či za odměnu), pojišťovna poskytne plnění způsobené osobě ublížením na zdraví či usmrcením, nebo poškozením či zničením jejích věcí. Jde o podobný případ a postupuje se stejně jako podle mysliveckého řádu ČMMJ při provádění honu - pořadatelem musí být zjištěn ten, z jehož nedbalosti k pojistné události došlo, a sepsán o tom zápis, při škodě vyšší 5000 Kč věc oznámena policii atd.


Vladimír ČECHURA

Zpracování dat...