vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Ptačí chřipka x zkoušky

Dotaz č.: 13

Otázka:

Zajímalo by mě, jak se bude v nejbližší době řešit problematika lovecký pes a ptačí chřipka. Uvažuje se o nějakých mimořádných opatřeních například ve vztahu k lovu kachen nebo zkouškám, kde se pracuje s divokými kachnami? Mluví se o infikovaných kočkách, o loveckých psech a jejich možném nakažení jsem se zatím nikde nedočetla. Děkuji

Tazatel:

Odpověď:

Ptačí chřipka je velmi diskutovaným problémem a otázka, do jaké míry jsou nebo nejsou ohroženi lovečtí psi se přímo nabízí. Zatím (odpověď je psána 19. 3. 2006) nebyla v této otázce přijata žádná oficiální opatření. V informačním letáku Státní veterinární správy je uvedeno, že lidé mají chránit „domácí mazlíčky“ a že se mají vyhýbat kontaktu s nemocnými nebo uhynulými ptáky. Otázka zkoušek z výkonu loveckých psů je otevřená. Žádá se o ně obvyklým způsobem a nikdo zatím nehovoří o tom, že by se nesměly konat. Pokud ale bude ptačí chřipka v České republice prokázána, budou přijata odpovídající opatření, ve kterých například může být zakotveno, že se psi mohou pohybovat v určité oblasti pouze na vodítku. Jedna věc je to, co říkají příslušné předpisy nebo přijatá opatření. Druhá věc je, jak postupovat v praxi. Je asi pochopitelné, že se řada lidí bojí o své psy a ještě více lidí o sebe sama. Asi je třeba zachovat zdravý rozum, nic nepřehánět a co se týká loveckých psů, postupovat podle toho, co se v daném revíru děje. Náhlý úhyn většího množství vodního ptactva by měl být varováním a asi také důvodem, pro který by bylo lepší, než se situace vyjasní, psy do prostor, kde by mohly s infekcí přijít do kontaktu, nepouštět. Pokud má někdo pochybnosti o tom, co by měl nebo neměl dělat, určitě neudělá chybu, když se obrátí s dotazem na příslušnou Krajskou nebo Městskou veterinární správu.


Vladimíra TICHÁ

Zpracování dat...