vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Využití rozhodčího - čekatele

Dotaz č.: 69

Otázka:

Chci se stát čekatelem na funkci rozhodčího z výkonu. Dle Novely řádu pro zkoušky a jmenování rozhodčích....platný od r. 2009 splňuji všechny podmínky včetně předvedených psů BZ,LZ,ZV - 3x. Ofotil jsem soudcovské tabulky a zašel (dle řádu) vyplnit na OMS základní dotazník čekatele. Na OMSu mě jednatel sdělil, že podmínkou pro čekatelství je členství v kynologické komisi a pak mě podle činnosti mysl. rada při OMSu doporučí. Mám se dostavit na svod psů a na nejbližších zkouškách k vrchnímu rozhodčímu na hospitaci-tedy žádná oficiální delegování po předložení soudcovských tabulek. Chtěl bych vás požádat o radu, jak to má tedy být. Co v případě, že např. LZ MP náš OMS vůbec nepořádá. Mám se tedy vydat bez jakéhokoli delegování do vedlejšího okresu? Vlastně jsem mohl mít hospitace již dávno za sebou a nemusel jsem čekat až předvedu potřebný počet psů, když tabulky po mě nikdo nechce.

Tazatel:

Odpověď:

Přesný postup je zakotven v Řádu pro zkoušky a jmenování rozhodčích pro posuzování
výkonu loveckých psů. Řád je k dispozici na stránkách ČMMJ a je v něm přesně popsáno, jak se má postupovat . Příslušný bod se nazývá Ustanovení čekatelem rozhodčího a obsahuje následující požadavky:
1. Splňuje-li uchazeč o funkci čekatele rozhodčího podmínky uvedené v článku 2 a 3 tohoto řádu (vztahují se k základním požadavkům jako je bezúhonnost žadatele nebo typ zkoušek a údaje o předvedených psech) požádá OMS, kde je evidován jako člen, o základní dotazník pro čekatele na funkci rozhodčího, který řádně vyplní a doloží doklady o prokázání kvalifikačních podmínek (fotokopie soudcovských tabulek). OMS potvrdí základní dotazník a zašle jej s příslušnými doklady sekretariátu ČMMJ. Tím sežadatel stává čekatelem na rozhodčího. Hospitace na požadovaném typu zkoušek si sám vyjednává a to buď na OMS, kde je členem nebo se může na hospitacích dohodnout s jiným OMS nebo s chovatelským klubem. Hospitace se domlouvají písemně, telefonicky, mailem nebo ústně. Delegaci čekatel dostává nebo spíše by měl dostat až po té, co si hospitaci domluvil. V praxi to znamená, že čekatel by neměl očekávat, že za něj někdo něco vyřídí, ale musí projevit zájem sám. Hospitaci potvrzuje vrchní rozhodčí zkoušek na předepsaném tiskopise. Originál tiskopisu zasílá vrchní rozhodčí spolu se zprávou o průběhu zkoušek na ČMMJ. Kopii hospitačního listu si čekatel ponechává. Je rozumné si kopie hospitačních listů pečlivě uložit. Čekatelství je vázáno pouze na členství v ČMMJ. Určitě je ale vítané, pokud jsou rozhodčí i čekatelé součástí Kynologické komise příslušného OMS, nehledě na to, že spolupráce s touto komisí je potřebná a v podstatě by měla být pro každého čest stát se jejím členem.
                                                                       Vladimíra Tichá
Zpracování dat...