vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

ZŘ, BZ – dosled a lov spárkaté zvěře

Dotaz č.: 16

Otázka:

V nové knize PES A LOV je na str.8, ad.e)uvedeno - BZ kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře. Ale ve zkušebním řádu pro zkoušky teriérů ve stejné publikaci je na str.75 uvedeno u BZ, že kvalifikují psa pro dosled spárkaté zvěře (chybí LOV). Co je správně. Podobné je to i u LZ.

Tazatel:

Odpověď:

Dobrý den, odpověď na Vaši otázku by možná zasloužila názor právníka a věřím, že na základě praktických zkušeností dojde k oficiálnímu vyjasnění sporných bodů v nových Zkušebních řádech. Osobně si myslím, že v případě teriérů a jezevčíků platí to, co je uvedeno u jim určených zkoušek. Stejné formulace byly i v původních Zkušebních řádech a nevím o tom, že by docházelo ke změnám v souvislosti s přiznáním lovecké upotřebitelnosti. Vycházím i z toho, že u LZ úvodní ustanovení hovoří o dohledávání drobné zvěře, které se u jezevčíků a teriérů nezkouší.


Vladimíra TICHÁ

Zpracování dat...