vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Zápis zkoušky z výkonu

Dotaz č.: 8

Otázka:

Složil jsem úspěšně se slídičem lesní zkoušky slídičů, kde jsou mimo jiné disciplíny slídění, dohledávka a přinášení srstnaté zvěře a vlečka se srstnatou zvěří. Pořadatel vydal v souladu s § 17 odst. 6 vyhl. č. 244/2002 Sb. (dále jen "vyhláška") potvrzení o složení zkoušky z výkonu, kde bylo uvedena lovecká upotřebitelnost pouze na vyhledání a dosled spárkaté zvěře. Mohu požadovat zapsání lovecké upotřebitelnosti na vyhledání, dohledání a přinášení drobné zvěře, které pes na těchto zkouškách prokázal? Myslím si, že v tomto případě došlo k porušení vyhlášky.

Tazatel:

Odpověď:

Pořadatel zkoušek pochybil. Ve zkušebním řádu pro zkoušky loveckých slidičů je uvedeno, že kvalifikují psa jako „lovecky upotřebitelného k dohledávání drobné zvěře v lesních honitbách a k dosledům spárkaté zvěře“. To v terminologii dnes platných předpisů znamená, že psa kvalifikují jako loveckého pro vyhledání, dohledání a přinesení drobné zvěře a pro vyhledání a dosledování spárkaté zvěře. V úvodu dotazu není citováno, že zkušební řád má i disciplinu dohledávku a přinášení pernaté zvěře, která patří mezi drobnou zvěř. Je však nutno i upozornit, že prováděcí vyhláška se v definicích odchýlila od ustanovení zákona o myslivosti. Vladimír Čechura
Zpracování dat...