vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Zkoušky ze speciální vodní práce ohaře

Dotaz č.: 2

Otázka:

Je německý ohař, pouze se zkouškami ze speciální vodní práce, dle zákona lovecky upotřebilný pro veškerou drobnou zvěř.

Tazatel:

Odpověď:

Úspěšné absolvování Speciálních zkoušek z vodní práce je podkladem pro přiznání pouze částečné lovecké upotřebitelnosti. Pokud má mít pes přiznánu úplnou loveckou upotřebitelnost pro drobnou zvěř, musí absolvovat podzimní nebo všestranné zkoušky. Vladimíra Tichá
Zpracování dat...