ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:06 a zapadá v 18:30
vychází v 17:16 a zapadá v 0:45
 

Nástřelná vzádlenost ONV

Dotaz č.: 679

Otázka:

Vážený pane doktore, velmi děkuji za vyčerpávající a velmi erudované zodpovězení mého dotazu. Dovolím si další. roč prosazujete nastřelování zbraně na vzdálenost tzv. ONV, co to vlastně je a jak to vzniko? Výhody?

Tazatel:

Odpověď:

Optimální nástřelná vzdálenost, jejíž název jsem si dovolil zavést vyvozením z velmi volného překladu německého Güstigste einschussentfernung nebo anglického most recommended distance, s použitím pokud možno jednoduché a nejvýstižnější analogie významu způsobu nastřelování. Výraz jsem začal používat ve svých publikacích a článcích až se zobecnil, zdomácněl a je běžně používán. Samotné nastřelování na ONV není nijak nové a v zahraničí se již používá několik desítek let. U nás pouze chyběla informovanost o jeho významu a jeho širší popularizace. Nastřelování na ONV vychází ze snahy co nejlépe využít nejplošší dráhy střely té které ráže, ONV není tedy pro každý náboj stejná. Nastřelením na ONV se nejlépe, optimálně, využijí balistické možnosti náboje. Po mnoha zkouškách a měření došlo k zobecnění uzanční, smluvní definice ONV jako vzdálenosti zásahu, kdy převýšení dráhy letu nad záměrnou osu nikde nepřesáhne vyšší odchylku než 4 cm, což je chyba velmi přijatelná i pro lov nejmenší zvěře. Odměnou je však přesná střelba po celé dráze střely a zejména výrazné prodloužení možné vzdálenosti střelby bez nutnosti korekce zamíření. Dnes většina výrobců údaje uvádějí v balistických tabulkách. Nejlépe pokud uvedu příklad. Náboj RWS 308 W střela TIG o hmotnosti 9, 7 g. Nastřelení na 100 m. Odchylka ve vzdálenosti 50 m - 0, 7 cm, 100 m odchylka O, 150 m odchylka - 3, 5 cm a ve vzdálenosti 150 činí odchylka - 3, 5 cm, 200 m - 11, 7 cm. U některých značek střeliva a zejména těžších střel jsou odchylky ještě větší. Např i více než 15 cm/200m) Při nastřelenín na ONV, která je u uvedeného náboje 176 m jsou odchylky bodu zásahu od bodu záměru následující: ve vzdálenosti 50 m +1, 4 cm, 100 m + 4 cm, 150 m + 2, 6 cm a 200 m - 3, 6 cm. Z uvedeného vidíme jak se, při nastřelení na ONV, vzdálenost přesného zásahu výrazně prodlužuje. Zatímco při nastřelení na vzdálenost 100 m je odchylka na 200 metrů tak velká, že znemožňuje přesnou střelbu, je při nastřelení na ONV střelba stále přesná bez nutnosti korekce zamíření. Uvedené má význam zejména proto, že v praktických podmínkách a při použití výkonných ráží a kvalitní optiky se myslivecká vzdálenost střelby výrazně prodlužuje a limitujícím faktorem přesného zásahu, mimo dovednosti střelce, je pak jen způsob nastřelení zbraně. Způsob nastřelení zbraně na ONV oceníme například při lovu srnčí zvěře v poli, kamzíka v horách nebo na zahraničních lovech v pláních kde budeme muset střílet běžně na vzdálenosti vysoce přes 200 m. Dr. Ing. Jiří Hanák
Zpracování dat...