vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

200 m od hranic

Dotaz č.: 1448

Otázka:

Naše myslivecké sdružení sousedí na hranici s oborou, která patří sousednímu MS. Jaký výkon práva myslivosti mohu u této oplocené obory, která nemá průniky pro vysokou zvěř, vykonávat? Jedná se mi zejména o vzdálenost, od které mohu střílet zvěř, která se nevyskytuje v oboře, ale v naší honitbě. Existuje nějaká zákonem daná vzdálenost lovu od této obory?

Tazatel:

Odpověď:

Vzdálenost 200 m platí pro postavení zvěře i lovce (i když je čekající lovec mimo hranici), zákaz hraničních lovů na čekané se oproti předchozí právní úpravě týká veškeré zvěře, nejen tedy zvěře spárkaté, v hraničním pásmu v uvedené vzdálenosti nesmí být žádné myslivecké zařízení, ani posed či záštita na pozorování, újeď, krmeliště, liz, snad jen lovecký chodník jako zařízení sloužící k lovu zvěře šoulačkou. Šoulačka s občasným zastavením a vábením je dle odborné literatury již považována za kombinaci čekané a šoulačky a proto v hraničním pásmu nepřichází v úvahu. Zařízení vybudovaná předchozím uživatelem musí být odstraněna. Pojem lov nelze redukovat na střelbu na zvěř, patří k němu všechny jednotlivé etapy- např. hledání, obeznání, výstřel, dohledávka a dostřel.
Musí jít o hranici se sousední honitbou, nikoliv o hranici s nehonebními pozemky.  Povolení výjimky ze zakázaných způsobů lovu (§ 45 odst. 1 zákona o myslivosti) nepřichází v úvahu, zákon o myslivosti takovou možnost neuvádí a ani nemá zmocnění pro orgán státní správy myslivosti, aby nějaké výjimky povoloval.  Jedinou výjimku uvádí zákon sám v odstavci 2 pro případy redukce zvěře, ale ani tam není uvedeno písmeno s) týkající se lovu v pásmu do 200 m od hranic honitby.  Dohoda dvou držitelů sousedních honiteb o „trpění“ zakázaných činností je jako právní úkon odporující zákonu od svého uzavření neplatná. Obora je samostatnou honitbou, v tomto směru neplatí pro ní nějaká odchylná ustanovení.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...