vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Co je společný lov?

Dotaz č.: 1438

Otázka:

Jak vykládat definici společného honu, pokud se členové MS sejdou v počtu cca 4 - 8 osob a na vlastní pěsť si uspořádají naháňku na černou zvěř. Navenek však situaci vysvětlují, že se jedná o náhodné setkání lovců během individuálního lovu! Dá se takovýmto filutům prokázat úmyslné vedení společného honu a doložit tak minimálně nečestné jednání např. vůči vnitřnímu řádu, kdy je dělení zvěřiny pro lovce výhodnější individuální lov než lov společný? Dá se aplikovat např. určitá vzdálenost lovců od sebe, která by vyměřovala, že se ještě jedná o lov společný? A co případ, kdy dojde k obsazení několika posedů (myšleno 3 a více) po krajích jednoho pole střelci?

Tazatel:

Odpověď:

Definici společného lovu uvádí nepřímo v § 45 odst. 1 písm. u) a v) jako loveckou akci za přítomnosti minimálně 3 střelců a počtu loveckých psů stanoveného podle § 16 vyhl. č. 244/2002 Sb. V tomto smyslu se tedy za společný lov nepovažují lovy odchytem, loveckým dravcem, norování apod., ale jen lovy se střelnou zbraní. Pro společný lov zákon předpokládá vystavení hromadné povolenky k lovu (seznamu osob). Do seznamu osob se samozřejmě neuvádějí honci a další účastníci beze zbraně. Hromadná povolenka k lovu se vystavuje, i když všichni střelci mají povolenku k lovu, poněvadž v ní nemají uvedeny druhy zvěře, které právě lze lovit jen na společném lovu. Společný lov je akce plánovaná a řízená uživatelem, nemůže tedy jít o náhodné setkání 3 střelců apod. Podle § 35 odst. 3 písm. f) zákona o myslivosti je vedení společného lovu oprávněním mysliveckého hospodáře, který dle odstavce 5 je může převést v odůvodněných důvodech na dočasnou dobu na osobu, která drží lovecký lístek nejméně 5 předchozích let. Vzdálenost mezi střelci není nikde upravena, stanoví ji vedoucí honu a jeho pomocníci /závodčí/, určené místo pro střelce může být i na posedu, lodi apod. Při lovu kachen na tahu nemohou být ti 3 střelci /ale ani další počet/  rozptýleni po celé honitbě, pak by již nešlo o společný lov ale o 3 /více/ osamělých lovů.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...