vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Délka platnosti rozhodnutí VH HS

Dotaz č.: 1388

Otázka:

V roce 2002 přenesla VH HS působnost o rozhodování pro využití honitby na výbor HS. Jak je tomu dnes v roce 2012? Platí toto rozhodnutí VH z roku 2002 do dnes a rozhoduje tedy o využití honitby výbor HS, nebo o využití honitby rozhoduje valná hromada?

Tazatel:

Odpověď:

Roky můžeme nechat stranou. Přenesení působnosti v rozhodování o využití honitby z valné hromady na honební výbor platí až do doby, kdy valná hromada své rozhodnutí zruší.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...