vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Diferenciace členů

Dotaz č.: 1421

Otázka:

Zajímalo by mne, zda může členská schůze mysliveckého sdružení schválit dvojí roční členský příspěvek ve výši např. 3 000,- Kč a 10 000,- Kč s tím, že člen platící nižší příspěvek by se mohl zúčastnit pouze společného lovu v honitbě a pouze člen platící vyšší členský příspěvek by mohl v případě plnění svých povinností dostat povolenku k lovu, t.j. k lovu osamělému. Smysl rozdílné výše členského přípěvku je dát možnost některým stávajícím členům sdružení zůstat členy i když nemají své příjmy takové, aby uhradili vyšší příspěvek nutný pro zaplacení zvýšeného nájmu za honitbu pro dalších deset let. Ostatní práva a povinnosti člena MS se měnit nemají. Dále by mě zajímalo, jestli je tento způsob placení členského příspěvku v rozporu se schválenými stanovami našeho MS podle vzorových stanov uvedených na IT stránkách ČMMJ a je tedy nutno schválit změnu stanov a tuto zaslat ministerstvu vnitra.

Tazatel:

Odpověď:

Postup mysliveckého sdružení je v rozporu s dosavadními zásadami sdružování občanů a stanovami mysliveckých sdružení. Podle § 4 písm. a) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, nejsou dovolena sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní práva občanů pro jejich (mimo jiné)

sociální postavení. Podle všech dosud postupně platných vzorových stanov myslivecké sdružení 

sdružuje své členy ke společnému provádění myslivosti, ve výčtu práv členů není založena diferenciace

členů, a pouze u výčtu povinností je zmínka o možnosti stanovení úlev pro členy staré a nemocné.

 

 

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...