vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Doba nájmu honitby

Dotaz č.: 1422

Otázka:

Honební společenstvo pronajímá honitbu. Součastná nájemní smlouva byla podepsána v červenci 2003. Honitba bude nabídnuta k dalšímu pronájmu. Když honitbu získá na další desetileté období jiný nájemce, než součastný, jaký bude další postup? Myslivecký rok končí březnem. Plán chovu a lovu zvěře bude současný nájemce využívat do konce měsíce července anebo skončí 31. 3. V odstavci trvání smluvního vztahu je citace (smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 10 let). V odstavci nájemné je citace (nájemné bude účtováno za období běžného mysliveckého roku od 1.4 až 31.3). Ke kterému měsíci bude možné uzavřít novou smlouvu o nájmu honitby?

Tazatel:

Odpověď:

Podle § 31 odst. 1 zákona o myslivosti je smlouva o nájmu honitby vždy na dobu 10 let. Z tohoto ustanovení není možná nějaká výjimka, ostatní úkony tomu musí být přizpůsobeny. Smlouva o nájmu honitby se uzavírá předem, začátek doby nájmu se v ní uvede. Myslivecké období a myslivecký rok jsou termíny právních úprav již neplatných. Nájemné se platí na každý rok doby nájmu předem. Pokud je v právních předpisech stanovena pro uživatele honitby lhůta pro předložení údajů pro běžný rok nebo za uplynulý rok (plán mysliveckého hospodaření a lovu, statistický výkaz), předloží údaje ten, který je jím ke dni lhůty, od druhého uživatele si potřebné údaje vyžádá, popřípadě je získá u orgánu státní správy myslivosti (hlášenky lovu).

Vladimír Čechura

Zpracování dat...