vychází v 6:41 a zapadá v 19:06
vychází v 7:34 a zapadá v 20:01
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Hlas po zemřelém členovi výboru HS

Dotaz č.: 1389

Otázka:

Je možné, aby po úmrtí člena výboru HS nedošlo k doplnění výboru, a aby tento neúplný výbor rozhodoval o pronájmu honitby na rok 2013-2023 a to bez vědomí VH HS? Hlas si po zemřelém členovi přebral předseda HS.

Tazatel:

Odpověď:

Podle § 4 odst. 1 zákona o myslivosti musí být honební výbor honebního společenstva 3 až 7 členný. Druhý odstavec tohoto § pak stanoví pravidlo pro usnášení se schopnosti tj. přítomnost nadpoloviční většiny (tedy v rozmezí 2 až 4) a pravidlo pro přijetí návrhu (tj. souhlas nadpoloviční většiny přítomných (tj. souhlas 2 až 3 členů, při rovnosti hlasů má  předsedající 2 hlasy). Pokud při snížení počtu členů nelze dosáhnout se zbylými členy přijetí

( zamítnutí) návrhu podle uvedených parametrů, provede se na valné hromadě doplňující volba člena výboru (členů). Při tomto doplnění mají zvolení členové mandát jen do konce

volebního období zbylých („starých“) členů. Není však vyloučeno, aby valná hromada usnesením zkrátila jejich mandát (odvolala je) a pak provedla volbu celého nového výboru.

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...