vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Hospodář ve dvou honitbách

Dotaz č.: 1386

Otázka:

Ve stanovách MS máme uděláno, že členové můžou být pouze v jednom sdružení a nedávno hospodář získal další honitbu, kde dělá hospodáře, ale prý není členem. Honitba je psaná na jeho jméno a němci to financují. Porušuje stanovy MS anebo je to v pořádku?

Tazatel:

Odpověď:

Podmínka ve stanovách MS zakazující členství /popř. i funkce/ v ve dvou mysliveckých sdruženích, jestliže mají spolu i jen část společné hranice dvou

honiteb je podmínkou, která zřejmě slouží k uzavření mysliveckého sdružení. Jakkoliv lze mít pochybnosti, zda takové uzavření odpovídá povaze spolkové činnosti, je takové uzavření v zásadě možné a vyplývá z principu dobrovolnosti členství ve sdružení, zahrnující v to i možnost uzavření se vůči novým členům, resp. stanovení určitých omezení. To, co platí o členech a funkcionářích, platí samozřejmě i o hostech s platností povolenky ne delší 1 roku. Cílem je zabránit tvorbě „revírů bez hranic“, používání nebo půjčování plomb vydaných pro jinou honitbu.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...