vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Jak je to s uzavíráním dohod o přičlenění honebních pozemků do honitby na další období?

Dotaz č.: 1392

Otázka:

Jak je to s uzavíráním dohod o přičlenění honebních pozemků do honitby na další období? Musí tyto dohody a výši úhrady za přičlenění schvalovat valná hromada? Pokud ano, může tyto dohody uzavřít na dalších 10let honební výbor ještě před svoláním VH, na které bude volen nový výbor, nebo může na VH pouze předložit návrhy těchto dohod a po schválení už musí být podepsány novým honebním starostou?

Tazatel:

Odpověď:

Dohoda i rozhodnutí o přičlenění se uzavírá /stanoví/na dobu neomezenou. Přičlenění je vázáno na existenci honitby a honebního pozemku v ní. I při změně vlastnictví k pozemku přechází vztah přičlenění na nabyvatele.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...