vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Jaké důsledky má pro další existenci honitby úmrtí (fyzické osoby) nebo zánik (právnické osoby) jejího držitele?

Dotaz č.: 1357

Otázka:

Jaké důsledky má pro další existenci honitby úmrtí (fyzické osoby) nebo zánik (právnické osoby) jejího držitele? Jaké důsledky má pro další trvání honitby a možnost jejího dalšího nájmu v roce 2013 po uplynutí doby stávající nájemní smlouvy skutečnost, že jejímu držiteli Pozemkovému fondu ČR zůstalo po prodeji honebních pozemků různým kupcům 10 ha z původních 850 ha?

Tazatel:

Odpověď:

Poněvadž § 33 odst. 6 zákona o myslivosti úmrtí nebo zánik držitele v taxativním výčtu případů zániku honitby neuvádí, provede orgán státní myslivosti po oznámení dědiců či

nastupující právnické osoby jakousi změnu rozhodnutí o uznání honitby uvedením jejího nového držitele. Odpověď je schematická, nemůže postihnout všechny případy. Například po zániku právnické osoby může v provedeném likvidačním řízení nabýt věcí i práv fyzická osoba. Specifický postup je také v případě zániku honebního společenstva- viz § 25 zákona o myslivosti. Odlišným je také řešení v druhé části dotazu. Správným je postup, v němž Pozemkový fond ČR iniciuje vznik honebního společenstva. Pokud tak neučiní, musí tak učinit vlastníci honebních pozemků. Nestane- li se tak, zůstane nadále držitelem honitby PF ČR.


Vladimír Čechura

Zpracování dat...