vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Lze ve stanovách HS určit dobu trvání HS na dobu neurčitou?

Dotaz č.: 1365

Otázka:

HS má ve stanovách termín zániku 31. 3. 2013. Lze prodloužit trvání HS rozhodnutím valné hromady a toto oznámit příslušnému orgánu státní správy nebo musí být založeno nové HS a znovu sehnat souhlasy všech členů (§ 19, odst. 5, písm. c) a znovu žádat o registraci? Lze ve stanovách HS určit dobu trvání HS na dobu neurčitou? Kdy končí mandát výboru HS, byl-li zvolen 16. 11. 2002? Prosím o vysvětlení § 32, odst. 2, především pak druhé věty:"K této přednosti je povinno přihlížet i při rozhodnutí o pronájmu honitby". K čemu je tímto ustanovením HS zavázáno, který uchazeč o pronájem honitby má přednost?

Tazatel:

Odpověď:

Valná hromada může rozhodnout o změně stanov v bodu určujícím založení „na l0 let“ na „neurčito“. Podle rozhodnutí vyhotovte nové znění stanov a doručte je orgánu státní správy myslivosti. Záležitost proveďte ihned, aby se předešlo úvahám o tvorbě nových honiteb při dosavadním zániku HS k 31. 3. 2013.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...