vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Náhrada za omezení

Dotaz č.: 1443

Otázka:

Naše Myslivecké sdružení (zakrátko spolek) je vlastníkem pozemku (pole), přes nějž povede stavba VN, toto musíme strpět. Protistrana se jeví solidně a nabízí nám jednorázovou náhradu, podle našeho názoru malou. Náš dotaz tedy zní, čím se řídí výše náhrady za věcné břemeno, jedná -li se o pole, celková výměra "postižení" pozemku věcným břemenem je cca 2 ha. Na pozemku nehospodaříme, pronajali jsme jej.

Tazatel:

Odpověď:

V podstatě jde o náhradu za omezení výnosu. Patří vlastníkovi pozemku. Pokud je pozemek honební,

promítá se jako příjem do výtěžku hospodaření držitele honitby vlastní nebo držitele honitby společenstevní. Jestliže je honitba pronajata, mělo by dojít k snížení nájemného z honitby. Určení výše náhrady není věc právní, ale ekonomická. Určí jí příslušný znalec z oboru oceňování nemovitostí.

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...