vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Odebrání povolenky k lovu majitelem honitby

Dotaz č.: 1368

Otázka:

Mám povolenku k lovu v honitbě LČR, kterou má v nájmu fyzická osoba. Je nás tam 6 lovců a každý platí 1/6 ceny honitby. Může mi ji majitel honitby odebrat před skončením platnosti, když jsem se nijak neprovinil?

Tazatel:

Odpověď:

Mezi nájemcem honitby a držitelem povolenky vzniká vztah občanskoprávní. Jestliže ve smlouvě takto uzavřené výhrada odebrání je, může ji nájemce honitby realizovat (asi doporučeným dopisem). Není-li to smluveno a pokud nájemce honitby na platnosti „odebrání“ trvá, lze se bránit jen občanskoprávní žalobou.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...