vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Pojištění škody při vniknutí lov. psa na soukromý pozemek

Dotaz č.: 1361

Otázka:

Při provádění myslivosti vnikl border teriér na soukromý pozemek, kde majiteli zadávil několik slepic, čímž mu vznikla škoda. Jsem členem ČMMJ. Mohu po pojišťovně Halali požadovat, aby škodu uhradila poškozenému? Případně jaký je postup při žádosti o zaplacení škody pojišťovnou? Bordík je upotřebitelný jak na drobnou, spárkatou, tak i norování.

Tazatel:

Odpověď:

Pojistná smlouva uzavřená 30. 6. 2010 mezi ČMMJ a pojišťovnou Halali a.s. o pojištění proti následkům odpovědnosti myslivců ve smyslu § 48 zákona o myslivosti dle čl. 1 písm. h) kryje ve vztahu ke škodám způsobeným loveckými psy jen takové pojistné události, které lze zahrnout pod činnost související s užíváním těchto psů při provádění myslivosti. V tomto směru tedy vždy musí jít o činnost, která spadá pod některý z pojmů lov, hon, tah, dohledávka, dosled, nadhánění, nahánění,natlačení,štvaní zvěře, a činnosti s ní bezprostředně související (na př. zahájení a ukončení honu, přestávka, přecházení z leče do leče přes nehonební pozemek apod.). Vedle těchto činností prováděných v honitbě, může jít v některých případech přímo i o činnosti mimo honitbu (na př. lov zvěře povolovaný na nehonebních pozemcích, dohledávka a dosled na nehonebních pozemcích). Pokud jde o objekt poškozený psem, může jít /teoreticky/ o honební a v některých případech i nehonební pozemek, polní plodinu, lesní porost, zvěř, zvíře- volně žijící, hospodářské či domácí, osobu, stavbu, movitost. Není tedy tímto pojištěním kryta činnost, která vyplývá jen z pouhého vlastnictví, držení či chovu loveckých psů. Pro takové odpovědnostní pojištění (na př. pokud pes pokouše osobu či zadáví domácí zvíře při procházce v obci) by bylo nutno uzavřít samostatnou pojistku.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...