vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Potrestání za porušení mysliveckých tradic při mysliveckém soudu

Dotaz č.: 1362

Otázka:

Při řádném mysliveckém soudu a předávání certifikátu konkrétní osobě - členovi MS, tento certifikát odmítne a napadne vedoucího mysliveckého soudu a začne se chovat nevhodně, může být tento člen potrestán mysliveckým sdružením za porušení mysliveckých tradic?

Tazatel:

Odpověď:

*Podle čl. 5 bodu 2 písm. g) je člen povinen aktivně se podílet na plnění poslání sdružení.

Dle článku 3 bodu 2 stanov sdružení plní své poslání zpravidla tím, že především v zájmu svých členů ….. d) …dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic. V dotazu popsaném chování tedy lze spatřovat porušení členské povinnosti a výbor by měl uložit alespoň výtku.
Zpracování dat...