vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právo myslivosti v rozdělené honitbě

Dotaz č.: 1360

Otázka:

Kdo bude vykonávat právo myslivosti v honitbě, ve které bude našemu mysliveckému sdružení ukončena nájemní smlouva ke dni 31. 3. 2013 (uplynutím doby) a bude rozdělena s účinností až ke dni 31. 12. 2013 na dvě honitby - jednu novou vytvořenou podle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti a jednu zbytkovou. Zajímalo by mě, kterým dnem končí našemu sdružení nájemní smlouva o pronájmu honitby, když byla podepsána dne 17. 7. 2003 a ve smlouvě je uvedeno, že se uzavírá na deset let (v souladu se zákonem o myslivosti). Jiné ujednání o době platnosti nájemní smlouvy se v ní neuvádí.

Tazatel:

Odpověď:

Obvyklým uplynutím doby by skončila smlouva o nájmu honitby dnem 17. 7. 2013.  Vlastník honebních pozemků může však požádat o změnu honitby podle § 31 odst. 4 ještě v roce 2011, orgán státní správy myslivosti pak rozhodne u obou starých honiteb o jejich zániku a o vzniku nových honiteb k 31. 12. 2012 a podle § 33 odst. 7 druhé věty zákona o myslivosti a současně upraví dosavadní nájemní smlouvy k starým honitbám na 31. 12. 2012.


Vladimír Čechura

Zpracování dat...