vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Přednost při pronájmu honitby

Dotaz č.: 1407

Otázka:

Jsem starosta HS a budeme na val. hromadě rozhodovat o dalším pronájmu honitby . 1.zájemce je MS, které honitbu užívalo 10 let, smlouva končí 31.3.2013 (členové HS se zanedbatelným podílem hlasů) 2.zájemce je MS složené ze členů HS s většinovým podílem (vlastníci pozemků) a nečlenů. 3. zájemce je fyzická osoba člen HS s 1/3 hlasů celého HS (vlastník pozemku a majitel s.r.o.). Kdo má v tomto případě přednost, aby se nic neporušilo a

Tazatel:

Odpověď:

Ustanovení o přednosti ve využití společenstevní honitby (§ 32 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti) mají jen členové honebního společenstva, myslivecké sdružení není upřednostněno. Může však v uzavřené smlouvě prosadit opční právo, tzn., že při dalším pronájmu honitby se bude upřednostňovat myslivecké sdružení složené zcela nebo převážně z členů honebního společenstva před pronájmem honitby jednomu členovi tím. že s ním bude jednáno jako s prvním. Honební společenstvo může také ve svých stanovách rozvést zákonné ustanovení v tom směru, že při pronájmu honitby přednostní využití honitby může ovlivnit rozhodnutí co do osoby člena či členů, nikoliv však okruh osob s předností.

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...