vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Ustanovení o přednosti ve využití společenstevní honitby

Dotaz č.: 1384

Otázka:

1. valná hromada HS, které je tvořené zhruba 20 vlastníky a z toho má 5 vlastníků skoro 90% pozemků honitby rozhodne, že honitbu pronajme za určitých podmínek stávajícímu MS, které už ji mělo pronajatou na dalších 10 let. Na stole HS leží, ale další nabídky od jiných subjektů, které nabízí větší cenu než za kterou to HS chce pronajmout MS. Protože jsou členy HS subjekty, které spravují veřejný (město), nebo státní (LČR) majetek, tak ostatní zájemci ukazují, že musí HS vypsat výběrové řízení, kde vyhraje nejvyšší nabídka, nebo to dají vše k soudu. Jak to udělat dobře, aby to mohlo HS pronajmout našemu MS, když to pronajmout většinou hlasů chce, aby toto vše nedošlo k soudu? 2. Pokud projeví vlastník 10 ha z celkových 1600 ha pozemků honitby zájem o vlastní pronájem, tak má přednost před pronájmem MS, kterému to chce 90% členů HS pronajmout?

Tazatel:

Odpověď:

Ustanovení o přednosti ve využití společenstevní honitby  (§ 32 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti) vůbec nemá spojitost s ustanovením § 32 odst. 4 o výběrovém řízení k pronájmu honiteb ve vlastnictví státu.  Výběrové řízení se týká jen honiteb, kde jsou Lesy ČR nebo Pozemkový fond ČR držitelem honitby a jde tedy o honitbu vlastní a nikoliv společenstevní. Ve Vašem případě jde o honitbu společenstevní a přednostní právo mají při využití honitby v pořadí: členové honebního společenstva, nečlenové- vlastníci honebních pozemků, nájemci honebních pozemků. Myslivecké sdružení není upřednostněno. Může však v uzavřené smlouvě prosadit opční právo, tzn., že při dalším pronájmu honitby s ním bude jednáno jako s prvním. Honební společenstvo může také ve svých stanovách rozvést zákonné ustanovení v tom směru, že při pronájmu honitby bude upřednostňovat myslivecké sdružení složené zcela nebo převážně z členů honebního společenstva před pronájmem honitby jednomu členovi honebního společenstva apod. Více jak 50% podíl hlasů Lesů ČR a Pozemkového fondu ČR v honebním společenstvu ustanovení o přednostním využití honitby může ovlivnit rozhodnutí o využití co do osoby z uvedeného přednostního okruhu osob, nikoliv však přednostní okruh osob.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...