vychází v 5:02 a zapadá v 21:08
vychází v 23:50 a zapadá v 9:24
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Více povolenek k lovu

Dotaz č.: 1433

Otázka:

Musí počet povolenek vydaných k lovu spárkaté zvěře přesně odpovídat počtu kusů dané zvěře dle schváleného plánu lovu? Lze vydat povolenku k lovu 4 ks srnců v I. věkové třídě 10 lovcům a po dosažení plánovaného lovu odstřel zastavit jak se to běžně praktikuje ve většině honiteb? Poruší se tímto postupem nějaké ustanovení zákona o myslivosti?

Tazatel:

Odpověď:

Neporuší. Je však třeba pravidlo na členské schůzi přijmout a zapsat v provozním řádu.Vladimír Čechura

Zpracování dat...