vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Výběrové řízení HS na pronájem honitby

Dotaz č.: 1385

Otázka:

Poslední VH HS pověřila výbor HS, vypsáním a provedením výběrového řízení na pronájem honitby na dalších 10 let. 1) Neporušuje HS zákon vypsáním výběrového řízení? 2) Pokud tomu tak není, existují nějaké zákonem závazné podmínky, pro provedení výběrového řízení? 3) Na poslední VH, jeden člen prohlásil, že je třeba sezvat všechny vlastníky půdy (i přičleněné) na příští VH, protože uplynulo 10 let od založení HS. Podle mého názoru to není třeba, protože naše HS je založeno na dobu neurčitou. Jaká je skutečnost?

Tazatel:

Odpověď:

Výběrové řízení /myšleno podle zákona o zadávání veřejných zakázek/ pro pronájem honiteb neplatí. Není však vyloučeno, aby HS některé prvky pro výběr nájemce použilo. Plně však musí respektovat ustanovení zákona o myslivosti o přednosti při využití honitby (§ 32 zákona o myslivosti).

Vladimír Čechura

Zpracování dat...