vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Vyznamenání s vazbou na OMS?

Dotaz č.: 1439

Otázka:

Jsem členem MS Popůvky- Kovalovice na okr. Přerov. Naše MS podalo návrh na vyznamenání I. st. nejstaršímu členovi, který si toto opravdu zaslouží. Ačkoliv rada OMS toto vyznamenání schválila, od tajemníka OMS jsem byl informován, že vyznamenání nebude akceptováno z důvodu, že navrhovaný člen zaplatil čl. příspěvky v jiném okrese, konkrétně Kroměříž. Je tedy stanovisko tajemníka správné? Jsem přesvědčen, že ne.

Tazatel:

Odpověď:

Stanovy ČMMJ jsou u řešení členství postaveny na základě, že každý člen je dle své volby evidován u některého OMSu nebo Klubu. Členské příspěvky pak platí této jednotce. Nezaplacením členského příspěvku do 31.12. běžného roku členství zaniká (přestane být členem ve své evidenční jednotce i celé ČMMJ). Dnem podání přihlášky a zaplacení opět vzniká (platí se celoroční příspěvek), ale práva a povinnosti neplatí do dne zaplacení (např. člen není za tuto dobu pojištěn). Návrh na vyznamenání I. stupně předkládá OMS (klub) sekretariátu ČMMJ do konce února. Jestliže člen neměl do konce února zaplacen členský příspěvek, pak neexistuje evidenční jednotka, která by mohla podat návrh. Jestliže  podává návrh jednotka, u níž člen není evidován, musí být k návrhu přiloženo vyjádření členovo evidenční jednotky. To v konkrétním případě chybí a musí být doplněno.

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...