vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Zapeření

Dotaz č.: 1440

Otázka:

Je způsob usmrcení postřelené, pernaté zvěře použití zapeření zakázaný?

Tazatel:

Odpověď:

Stanovisko MVDr. Jiří Krumla - vedoucího oddělení ochrany zvířat Ministerstva zemědělství odboru živočišných komodit pro KVS pro Jihočeský kraj: Na základě Vašeho dotazu, zda zapeření zvěře pernaté nebo záraz zvěře spárkaté (srnčí) jako způsob usmrcení postřelené lovené zvěře je, či není porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, sděluji následující stanovisko: Zvěř byla poraněna při lovu (výkon práva myslivosti zák. 449/2001 Sb.), primárně tedy jde o usmrcení podle § 5, odst. 2, písm. d) zák. 246/1992 Sb. Použití chladné zbraně lze v uvedeném případě považovat za přiměřené podle § 5h, odst. 1, písm. d), zák. 246/1992 Sb. Přerušení míchy a destrukce mozku vedou k okamžité smrti zvířete, proto nelze záraz, nebo zapeření považovat za ubodání ve smyslu § 5, odst. 8, písm. c). Pro provedení zárazu považujeme za vyhovující použití vhodného loveckého nože. Pro provedení zapeření považujeme za nevhodné tradiční použití brku a to z důvodu nedostatečné pevnosti a možnosti zlomení. Tím nedojde k okamžitému usmrcení zvířete. Za odpovídající považujeme použití dostatečně ostrého bodce vhodného průměru, z mechanicky odolného materiálu. 

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...